editie 38 / september 2012

Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2012

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 december vinden te Amsterdam de veertiende Literaire Vertaaldagen plaats. Thema van het symposium op vrijdag is dit jaar ‘Schaduw of schijnwerper – de zichtbaarheid van de vertaler’, waarmee de Vertaaldagen aansluiten bij initiatieven om de literair vertaler meer publieke zichtbaarheid te geven. Zo leveren het Nederlands Letterenfonds met de jaarlijkse tournee Vertalersgeluk en de Nederlandse Vereniging van Letterkundigen met de jaarlijkse Vertaalslag-avond een belangrijke bijdrage aan het imago van het vertalen en de versterking van de culturele en economische positie van de vertaler.

Twee ervaren vertalers, Martin de Haan en Rien Verhoef, zullen hun verschillende visies op het vergroten van de zichtbaarheid toelichten en daarna met elkaar in debat gaan. Michele Hutchison, literair vertaler Nederlands-Engels en redacteur bij Uitgeverij De Arbeiderspers, zal een voordracht houden over moderne manieren van zichtbaarheidsbevordering, zoals Twitter en Facebook. Ten slotte zal Pieter Steinz, directeur van het Nederlands Letterenfonds, vier vertalers interviewen die elk op hun eigen manier hun zichtbaarheid hebben vergroot, bijvoorbeeld door zelf lezingen te organiseren of een eigen website in te richten. De dag zal worden besloten met een algemeen debat met de zaal en de uitreiking van de vertalersprijzen van het Nederlands Letterenfonds.

Op zaterdag 15 december worden naast de gebruikelijke workshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) de ‘bijzondere’ workshops Portugees-Nederlands en Nederlands-Portugees gehouden.

Programma en inschrijfformulieren worden medio september gepubliceerd op de websites van het Vertalershuis Amsterdam (www.vertalershuis.nl), het Nederlands Letterenfonds (www.letterenfonds.nl), het Vlaams Fonds voor de Letteren (www.vfl.be), de Vereniging van Letterkundigen (www.vsenv.nl) en het Expertisecentrum Literair Vertalen (www.literairvertalen.org).

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Vereniging van Letterkundigen en het Expertisecentrum Literair Vertalen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

Locaties: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam (Symposiumdag 14 december)
Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam (Workshopdag 15 december)

RV