editie 38 / september 2012

Oud nieuws te gelde maken

In het voorjaar van 2012 heeft Lira Nieuwswaarde een grote groep journalisten een uitnodiging gestuurd om opgave te doen van journalistieke werkzaamheden in het jaar 2011.

Oud nieuws te gelde maken Hierbij willen wij alle freelance journalisten eraan herinneren dat wij, om een tijdige uitkering te kunnen garanderen, de opgave graag duidelijk en leesbaar uiterlijk op 15 september 2012 ontvangen. 

Als freelance journalist komen uw gepubliceerde artikelen in Nederlandse kranten en publiekstijdschriften in aanmerking voor een reprorecht- en/of een leenrechtvergoeding. 

U kunt opgave doen van uw artikelen die zijn gepubliceerd in de jaren 2009, 2010 en 2011. De uitkeringen van publicaties in 2011 zullen aan het einde van dit jaar plaatsvinden, die van 2009 en 2010 in het eerste kwartaal van 2013.

Voor invulinstructies en voor een uitgebreide toelichting op de geldstromen, de auteursrechtelijke achtergronden en de voorwaarden waaronder Lira Nieuwswaarde uitkeert, verwijzen wij u naar de opgavenformulieren op onze website: www.lira.nl/formulieren

MK