Contact

Lira Nieuws is een uitgave van Stichting Lira, die tot 2018 verscheen onder de naam Lira Bulletin. De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid onder aangeslotenen en relaties van Stichting Lira.

Ontvangers van deze nieuwsbrief zijn daarmee niet automatisch bij Lira aangesloten. Aansluiting komt pas tot stand door het tekenen van een aansluitingscontract waarin de auteur bepaalde rechten en vergoedingsaanspraken aan Stichting Lira in beheer toevertrouwt. Aansluiting bij Lira is kosteloos. Meer over aansluiting.

Stichting Lira

Postbus 3060
2130 KB  Hoofddorp

Telefoon 023 870 02 02
Fax 023 870 02 10
lira@cedar.nl
www.lira.nl

Redactie

Redactie en eindredactie
Linda Huijsmans 

Illustraties
Gabriel Kousbroek, Astrid Janssen

Ontwerp
Astrid Janssen, Amsterdam

Bouw website
4net interactive, Maarn