Vergoedingen

Wanneer heb ik recht op vergoedingen?
Bent u schrijver, vertaler of journalist? Dan kan uw werk in principe alleen met uw toestemming worden (her)gebruikt. Vaak zijn er afspraken gemaakt met uitgevers en producenten over bepaalde vormen van exploitatie.

Lira spant zich in om te zorgen dat er een vergoeding voor auteurs beschikbaar is bij collectieve exploitaties. Dit betreft vergoedingen voor (her)gebruik waarvan de rechten niet of nauwelijks door de schrijver individueel kunnen worden uitgeoefend. Lira incasseert en verdeelt deze vergoedingen onder de rechthebbende schrijvers, vertalers en journalisten.

De belangrijkste vergoedingen die Lira verdeelt, zijn:

  • Leenrecht
  • Thuiskopie
  • Reprorecht
  • BMS/Kabelvergoedingen
  • LiteROM
  • Digitaliseringsprojecten

Meer informatie via https://www.lira.nl/voor-auteurs.