Disclaimer

Disclaimer nieuwsbrief Lira Nieuws
Aan de informatie in de nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is van algemene aard en wordt met zorg door Stichting Lira samengesteld en onderhouden. Maar Stichting Lira kan geen garantie geven dat de informatie volledig en juist is. Wanneer u van de in de nieuwsbrief geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. De informatie wordt verstrekt "zoals zij is” en Stichting Lira kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie.

De nieuwsbrief kan links bevatten naar websites van derden waarover Stichting Lira geen zeggenschap heeft. Stichting Lira doet geen controles omtrent deze websites en de inhoud ervan. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. Stichting Lira aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid omtrent de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. 

Disclaimer website Lira Nieuws
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de Gebruiksvoorwaarden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is van algemene aard en wordt met zorg door Stichting Lira samengesteld en onderhouden. Op het gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden van de website van Lira van overeenkomstige toepassing.