editie 38 / september 2012

Agenda

Repartities 2012

Voor de rest van het jaar 2012 staan de volgende repartities op het programma (maar niet noodzakelijk helemaal precies in onderstaande volgorde): 

Repartitie Theaterteksten, 2011-4   verwerkt
Repartitie Theaterteksten, 2012-1   verwerkt 
Narepartitie NWS Journalistieke gelden, 2008, 2009 & 2010   verwerkt 
Narepartitie  LiteROM, 2007-2010   verwerkt 
Narepartitie  Leenrecht Daisy-ROM's, 2009-2011   laatste kwartaal 2012 
Narepartitie Kabel TV, 2007-2010   verwerkt 
Narepartitie  Kabel Radio, 2007-2010   verwerkt
Narepartitie Thuiskopie Audio, 2006-2010   verwerkt
Narepartitie Leenrecht Geschriften, 2007-2011   verwerkt
Narepartitie Leenrecht Multimedia, 2008 t/m 2011   verwerkt
Repartitie Kabel Radio / Thuiskopie Audio, 2011   laatste kwartaal 2012  
Repartitie  Theaterteksten, 2012-2   verwerkt
Repartitie Leenrecht Geschriften, 2012   laatste kwartaal 2012 
Repartitie en narepartitie Leenrecht Luisterboeken, 2009 t/m 2011 & 2012   laatste kwartaal 2012 
Repartitie Kabel TV, 2011   laatste kwartaal 2012 
Repartitie LiteROM, 2011   laatste kwartaal 2012 
Repartitie Nieuwswaarde, 2011   laatste kwartaal 2012 
Repartitie  Auteursfonds, 2010   laatste kwartaal 2012 
Repartitie Theaterteksten, 2012-3   verwerkt
Repartitie en narepartitie Thuiskopie Video, 2011 en 2006-2010   laatste kwartaal 2012 
Repartitie Multimedia, 2012   laatste kwartaal 2012 
Repartitie Opvoeringsrecht, 2012   laatste kwartaal 2012 
       
 

 

- Noteer het alvast in uw agenda: de gecombineerde nieuwjaarsborrel 2013 van Lira en de VSenV vindt plaats op zondagmiddag 10 februari 2013 vanaf 16.00 uur in de Sociëteit Arti et Amicitiae aan het Rokin in Amsterdam.

- Lira's jaarvergadering wordt gehouden op zaterdagmiddag 1 juni 2013 op een nog bekend te maken locatie.

- Lira Fonds-aanvragen voor culturele gelden in 2012. De adviescommissie van het Lira Fonds die de culturele aanvragen bij het Fonds beoordeelt en die bestaat uit vier externe deskundigen en twee leden van het Lira Fonds-bestuur, vergadert zes keer per jaar, en wel in de regel op de eerste donderdag van elke even maand. In het jaar 2012 wordt er volgens dit schema nog vergaderd op 4 oktober en 6 december 2012.

Mocht een vergadering op de geplande dag geen doorgang kunnen vinden, dan wordt alsnog een aantal dagen later vergaderd.

Aanvragen dienen uiterlijk drie weken voor de betreffende vergadering ten kantore van Lira in Hoofddorp te zijn ontvangen, in achtvoud, met een ingevuld aanvraagformulier, een beschrijving van het project, een duidelijke begroting en cvs van betrokken auteurs. Het zij nog maar eens met nadruk gezegd: omdat het Lira Fonds veelal auteurshonoraria financieel ondersteunt, dienen deze op de begroting met naam en bedrag gespecificeerd voor te komen. Anders ontbreekt een subsidiabele post en pakt het besluit vrijwel zeker negatief uit. Nadere informatie over een en ander is te vinden op www.lira.nl/lirafonds en telefonisch te verkrijgen bij Bart Schomaker die het secretariaat over het Fonds voert: telefoon 023 799 78 07 of per e-mail: bart.schomaker@cedar.nl.

KH