editie 38 / september 2012

Afschaffen Bagatelregeling

Voor de repartities en uitkeringen van de geldstroom Leenrecht Geschriften hanteert Stichting Lira sinds 2008 uit oogpunt van efficiency een bagatelregeling. Dit houdt in dat bedragen onder de € 5,- niet direct aan rechthebbenden worden uitgekeerd.

De bagatelregeling is destijds ingevoerd om te besparen op de bank-, drukwerk- en portikosten die de uitkering van vele kleine bedragen met zich meebracht. Lira ontving met regelmaat vragen van rechthebbenden die de brieven, specificaties en formulieren voor een transactie van slechts een paar eurocent als onnodig en verspillend ervoeren. 
 

Webportal

Met de komst van de webportal stuurt Lira vanaf 2011 al geen papieren controlespecificaties, repartitiefacturen en –specificaties meer. Rechthebbenden kunnen continu online de bij Lira bekende titels van hun werken controleren en zo nodig wijzigingen doorgeven. Bij de repartitie ontvangen onze relaties een e-mail, waarin wordt gemeld dat zij een uitkering hebben ontvangen. De facturen en specificaties kunnen vervolgens digitaal op de webportal worden opgevraagd en ingezien.

In het kader van de harmonisatie van het Europese betalingsverkeer zullen ook de kosten voor internationale banktransacties worden aangepast. Met de introductie van SEPA (Single Euro Payments Area) worden de kosten van een Europese betaling gelijk gesteld aan de kosten van een binnenlandse betaling. Vanaf eind 2012 verwacht Lira SEPA in gebruik te nemen waardoor vanaf dat moment vrijwel alle betalingen binnen het SEPA-gebied op vergelijkbare wijze als binnenlandse betalingen eenvoudig en goedkoop te verwerken zijn.
 

Geen bagatelregeling meer

Omdat inmiddels dus de porti- en drukkosten met de komst van de portal zijn gemarginaliseerd en de transactiekosten voor het Europese betalingsverkeer met de invoering van SEPA dalen, heeft het bestuur besloten om vanaf medio 2012 geen bagatelregeling meer te hanteren. Dit betekent dat bij de eerstvolgende reguliere uitkering van Leenrecht Geschriften over de periode 2011-2012 alle vergoedingen, dus ook de bedragen onder de € 5,- zullen worden uitgekeerd.

SB