editie 38 / september 2012

Vergoeding Engelstalig werk

Lira sluit al enige jaren (wederkerigheids)contracten met buitenlandse zusterorganisaties ten einde vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk te kunnen incasseren en uitkeren aan zowel buitenlandse als Nederlandse rechthebbenden. De meeste landen, zowel binnen als buiten de EU, kennen een regeling voor kabel- en thuiskopievergoeding. Het leenrechtstelsel is daarentegen nog niet in ieder land ontwikkeld of wordt in zijn geheel niet erkend. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht wereldwijd en specifiek met het oog op bepaalde EU-richtlijnen, heeft het bureau van Lira zich de komende jaren als doel gesteld nieuwe contracten te sluiten waar mogelijk.

Wederkerigheidscontracten

Indien een zusterorganisatie volgens de wetgeving aldaar dezelfde auteursrechtelijke vergoedingen erkent als Lira is het mogelijk een wederkerigheidscontract af te sluiten. Met een dergelijk contract keren wij vergoedingen uit aan de betreffende zusterorganisatie en ontvangen wij van hen vergoedingen voor werken uitgeleend of uitgezonden in het betreffende land. Indien dit niet het geval is, dan wordt er een unilateraal contract gesloten, zodat Lira binnen redelijke grenzen aan haar wettelijke brengplicht kan voldoen door vergoedingen aan de betreffende zusterorganisatie uit te keren.

In ieder Lira Bulletin zal op een specifiek taalgebied worden ingegaan of wordt een nieuwe zusterorganisatie geïntroduceerd. In dit nummer worden onze Engelstalige zusterorganisaties onder de aandacht gebracht. 
 

Engelstalige zusterorganisaties

In Groot-Brittannië wordt het leenrechtstelsel beheerd door Public Lending Right (PLR). Deze organisatie incasseert de leenrechtvergoeding bij openbare bibliotheken en verdeelt de vergoeding over zowel Engelse als buitenlandse rechthebbenden. Reprorecht-, kabel- en thuiskopievergoeding worden geïncasseerd en verdeeld door de Authors’ Licensing and Collecting Society (ALCS). Tevens keren zij de vanuit het buitenland ontvangen leenrechtvergoeding uit aan Engelse rechthebbenden. Met PLR heeft Lira een unilateraal contract; met ALCS een wederkerigheidscontract. Voor de Nederlandse rechthebbenden krijgt Lira jaarlijks van beide zusterorganisaties vergoedingen.

Lira heeft een unilateraal contract met de Irish Copyright Licensing Agency (ICLA). Unilateraal omdat er tot voor kort geen Iers leenrechtstelsel was dat buitenlandse rechthebbenden erkende. Op dit moment wordt, in samenwerking met PLR, het huidige leenrechtstelsel omgevormd om te voldoen aan de EU-richtlijn die stelt dat buitenlandse rechthebbenden erkend dienen te worden. Zodra dit stelsel is ontwikkeld wordt het contract aangepast naar een wederkerigheidscontract en wordt het mogelijk om Ierse leenrechtvergoedingen voor Nederlandse rechthebbenden te ontvangen. Het bureau onderzoekt de mogelijkheden om de rechten voor ontvangst van kabel-, thuiskopie en reprorechtvergoeding vast te leggen in een contract met de van toepassing zijnde zusterorganisatie in Ierland. 
 

USA

In de VS bestaat geen leenrechtstelsel. Om toch aan de brengplicht te voldoen heeft Lira een unilateraal contract met de Authors’ Registry (AR). Bij deze organisatie kunnen Amerikaanse rechthebbenden zich registreren. Alleen aan geregistreerde rechthebbenden keert de AR uit en betaalt Lira de leenrechtvergoeding. Er is geen ontwikkeling gaande die een wederkerigheidscontract op het gebied van leenrecht in de nabije toekomst mogelijk zal maken. Met betrekking tot kabel- en thuiskopievergoeding is Lira in gesprek met Amerikaanse zusterorganisaties over de mogelijkheid om een contract te sluiten. 
 

Australië en Nieuw Zeeland

Australië en Nieuw-Zeeland kennen een leenrechtstelsel gefinancierd door de overheid waarbij buitenlandse rechthebbenden niet worden erkend. Lira is op dit moment met hen in onderhandeling om op het gebied van leenrecht unilaterale contracten te sluiten. Voor kabel en thuiskopie is een wederkerigheidscontract gesloten met de Australische zusterorganisatie Australian Writers’ Guild Authorship Collecting Society (AWGACS) die ook voor uitzendingen in Nieuw-Zeeland uitkeert. 
 

Canada

In Canada wordt het leenrechtstelsel uitgevoerd door het ministerie. Hiervoor is de Canadian Public Lending Right Commission (CPLRC) in het leven geroepen. Canadese wetgeving verbiedt uitkeringen aan buitenlandse rechthebbenden en tevens de doorbetaling van buitenlandse vergoedingen aan Canadese rechthebbenden. Logischerwijs is er om deze reden geen contract mogelijk tussen Lira en CPLRC. Op het gebied van kabel en thuiskopie heeft Lira een unilateraal contract met de Canadian Screenwriters Collecting Society (CSCS). 
 

Vergoeding claimen voor Engelstalig werk?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het van belang dat Lira weet welke van uw werken zijn vertaald of uitgezonden in het buitenland. U kunt dit opgeven via de webportal. Log in via de website en selecteer het betreffende werk in de rubriek Werkenbeheer. Hier vindt u een optie om vertalingen en buitenlandse uitzendingen op te geven. Indien u niet over een webportalaccount beschikt, kunt u een e-mail sturen naar lirabuitenland@cedar.nl. Met uw opgaven probeert Lira vergoedingen te incasseren bij de betreffende zusterorganisatie. Dit is een tijdrovend proces zonder garanties voor uitkering. Voor leenrechtvergoeding uit Groot-Brittannië dient u zichzelf te registreren via https://www.plr.uk.com/olga/login.aspx. U kunt hiermee tevens kenbaar maken in de toekomst een Ierse leenrechtvergoeding te willen ontvangen. De betalingen en verdere administratie verlopen vervolgens via Lira. Wij zien uw opgaven graag tegemoet!

KTV/TvH