editie 38 / september 2012

Kabeluitkering herhalingen

Het bestuur van Stichting Lira heeft besloten om de kabelvergoedingen voor herhalingen van programma’s op de zenders van de Publieke Omroep te maximeren op één herhaling per kalenderjaar.

Voorheen werd er een kabelvergoeding uitgekeerd voor álle herhalingen van programma’s uitgezonden op de publieke omroep en voor maximaal één herhaling van programma’s uitgezonden op regionale zenders en/of digitale themakanalen.

De thuiskopie-uitkering is al sinds 2011 gemaximeerd op één herhaling per kalenderjaar. Met deze wijziging zijn de verdeelregels omtrent het uitkeren van herhalingen voor alle zenders en voor beide geldstromen gelijk. 

Bij de eerstvolgende kabeluitkering in het laatste kwartaal van 2012 over televisie en radio-uitzendingen in 2011 is het gewijzigde beleid ten opzichte van de herhalingen van kracht. Klik hier voor de aangepaste repartitiereglementen.

SB