editie 34 / mei 2011

Opgave journalistieke werken 2010

Lira nodigt freelance journalisten uit om opgave te doen van hun journalistieke werkzaamheden in 2010.

Reprorecht, leenrecht en thuiskopie

Voor artikelen die zijn verschenen in Nederlandse kranten en publiekstijdschriften is een reprorechtrecht- en/of een leenrechtvergoeding beschikbaar. Freelance journalisten kunnen hun artikelen die zijn gepubliceerd in 2010 opgeven via het opgavenformulier periodieken. Ook voor de jaren 2008 en 2009 kan dit jaar nog opgave worden gedaan.

Voor de journalistieke bijdragen die zijn geschreven voor radio- en televisieprogramma’s uitgezonden in 2010 is een thuiskopievergoeding beschikbaar. Hiervoor kan opgave worden gedaan via het opgavenformulier radio en televisie. Ook hiervoor geldt dat wij nog claims accepteren voor de jaren 2008 en 2009.

Sinds 2009, toen Stichting Nieuwswaarde samenging met Stichting Lira, verzorgt Lira de journalistieke thuiskopie uitkeringen. Lira heeft besloten om vanaf dit jaar de thuiskopie repartities van Lira en van wat voorheen Nieuwswaarde heette, gezamenlijk uit te voeren. Elders in dit Bulletin is een uitgebreide toelichting hierop te vinden.

De uitkeringen zullen in het laatste kwartaal van dit jaar plaatsvinden. Om een tijdige uitkering te kunnen garanderen, dienen uw gegevens uiterlijk op 16 september 2011 bij ons binnen te zijn.

Auteursfonds Reprorecht

Behalve voor kranten en publiekstijdschriften is er ook een reprorechtvergoeding beschikbaar voor publicaties in vak-, wetenschappelijke en educatieve boeken en tijdschriften over het jaar 2009. Lira voert deze verdeling uit als beheerder van het Auteursfonds Reprorecht. Meer over de voorwaarden en achtergronden vindt u elders in dit Bulletin. Voor het Auteursfonds sluit de opgaventermijn 1 juli 2011.

Alle opgavenformulieren en voorwaarden vindt u op onze website www.lira.nl, waar ook meer informatie te vinden is over de verschillende geldstromen en uitkeringen. Wij zien uw claims graag tegemoet.