editie 34 / mei 2011

Auteursfonds Reprorecht

U kunt weer opgave doen voor het Auteursfonds Reprorecht

Sinds 2010 beheert Stichting Lira het Auteursfonds Reprorecht. Naast bestedingen aan collectieve doelen worden uit dit fonds ook vergoedingen betaald aan auteurs en journalisten die publiceren in vak- en wetenschappelijke boeken of tijdschriften en/of educatieve geschriften.

Is werk van u in bovengenoemde categorieën gepubliceerd in 2009? Of was uw werk al eerder gepubliceerd maar heeft u in 2009 over dat werk royalties ontvangen? Dan kunt u tot 1 juli 2011 een claim indienen voor een uitkering uit het Auteursfonds Reprorecht. Het opgavenformulier vindt u op onze website www.lira.nl.

Er zijn wel enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering via het Auteursfonds. De belangrijkste voorwaarde is dat u de reprorechtvergoeding niet al via uw uitgever ontvangt.

Stichting Reprorecht incasseert de reprorechtvergoedingen (voor het maken van fotokopieën uit boeken en tijdschriften zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden) en keert deze jaarlijks uit aan uitgevers. De uitgevers zijn op hun beurt wettelijk verplicht om minstens de helft door te betalen aan de auteurs.

Maar sommige uitgevers doen niet mee aan de repartitie van Stichting Reprorecht. Ook kan het voorkomen dat een uitgever in overleg met Stichting Reprorecht het auteursdeel van zijn reprorechtvergoeding terugstort omdat hij niet in staat is correct door te betalen aan zijn auteurs. In dat soort gevallen dreigen de auteurs hun vergoeding mis te lopen en juist daarom is het Auteursfonds opgericht. Twijfelt u of u een reprorechtvergoeding van uw uitgever krijgt? Op www.lira.nl kunt u de lijst vinden met uitgevers die deelnamen aan de laatste uitkeringsronde door Stichting Reprorecht. Alleen wanneer uw uitgever daar niet tussen staat kunt u opgave doen bij Stichting Lira. Wij zien uw opgaven graag tegemoet.

HV