editie 34 / mei 2011

Mededelingen van het Lira-bestuur

Voorzitter krijgt Lira-speld

In oktober van dit jaar (2011) zal Lira 25 jaar bestaan. Ter gelegenheid hiervan besloot het Lira-bestuur om Kees Holierhoek, mede-oprichter en voorzitter sinds het eerste uur, te eren met de gouden Lira-speld. Deze speld, een ontwerp van edelsmid Elsbeth Baarslag, werd eerder uitgereikt aan de oud-bestuursleden Nelleke van Maaren en Willem Capteyn, en aan onze in 2009 overleden oud-directeur André Beemsterboer.

Om Kees het hele jubileumjaar in staat te stellen zijn onderscheiding als ‘Soldaat van Lira’ met trots te dragen, werd de speld hem uitgereikt tijdens een etentje na afloop van Lira’s Nieuwjaarsborrel, traditioneel samen met de Vereniging van Schrijvers en Vertalers gehouden in sociëteit Arti et Amicitiae te Amsterdam op 13 februari.

Bij de uitreiking werd een lofrede met onderstaand lofdicht uitgesproken door Jan Boerstoel, voorzitter van de VSenV en oud-bestuurslid van Lira.

Holierhoek Kees, waar dat niet allemaal voor staat:

voor pakkend proza, haast meteen bekróónd begonnen,

voor deugend drama, ook al prijzen mee gewonnen,

voor fraaie films… Kortom, voor Schrijver van Formaat.

 

Maar voor het betere bestuurswerk evenzeer,

want hoeveel clubjes heeft die man niet voorgezeten,

rekken vol broeken voor de goede zaak versleten,

ook wel met trouw en zuinig penningenbeheer

 

en soms zelfs met een inbreng als voorbeeldig lid…

De Goliath van het auteursrecht! Zo, die zit!

Jan Boerstoel