editie 34 / mei 2011

Agenda

Lira Fonds-aanvragen voor culturele gelden in 2011

De adviescommissie van het Lira Fonds die de culturele aanvragen bij het Fonds beoordeelt en die bestaat uit vier externe deskundigen en twee leden van het Lira Fonds-bestuur, vergadert zes keer per jaar, en wel in de regel op de eerste donderdag van elke even maand. In het jaar 2011 wordt er volgens dit schema vergaderd op de resterende donderdagen 9 juni, 4 augustus (of vanwege de vakantie enige tijd later), 6 oktober en 1 december.

Mocht een vergadering op de geplande dag geen doorgang kunnen vinden, dan wordt alsnog een aantal dagen later vergaderd.

Aanvragen dienen uiterlijk drie weken voor de betreffende vergadering ten kantore van Lira in Hoofddorp te zijn ontvangen, in achtvoud, met een ingevuld aanvraagformulier, een beschrijving van het project, een duidelijke begroting en cv=s van betrokken auteurs. Het zij nog maar eens met nadruk gezegd: omdat het Lira Fonds veelal auteurshonoraria financieel ondersteunt, dienen deze op de begroting met naam en bedrag gespecificeerd voor te komen. Anders ontbreekt een subsidiabele post en pakt het besluit vrijwel zeker negatief uit. Nadere informatie over een en ander is te vinden op www.lira.nl/lirafonds en telefonisch te verkrijgen bij Bart Schomaker die het secretariaat over het Fonds voert: telefoon 023-799 78 07 of per e-mail: bart.schomaker@cedar.nl.

KH

Lira’s jaarvergadering op 28 mei 2011

Lira’s jaarvergadering, te houden op dezelfde dag als de jaarvergaderingen van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers en haar drie afdelingen , Vereniging van Letterkundigen, Netwerk Scenarioschrijvers en FreelancersAssociatie, staat gepland voor zaterdagmiddag 28 mei 2011 op de zevende verdieping van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, ook wel bekend staand als ‘de OBA’, aan de Oosterdokskade in Amsterdam. Uitnodigingen worden rondgestuurd.

KH