editie 34 / mei 2011

Colofon

Het Lira Bulletin is een uitgave van de Stichting Lira en wordt sinds nummer 34 (mei 2011) digitaal verspreid onder relaties van de Stichting Lira, ook onder de ontvangers van een leenvergoeding, waarvan de verdeling jaarlijks door Lira wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting Leenrecht. Wie dit Bulletin digitaal ontvangt, is daarmee niet automatisch bij Lira aangesloten. Aansluiting komt pas tot stand via een zogenoemd aansluitingscontract waarin de auteur bepaalde rechten zoals kabelrechten aan de Stichting Lira in beheer toevertrouwt. Aansluiting bij Lira is kosteloos.

Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
Telefoon: 023 - 799 78 06
Fax: 023 - 799 77 00
E-mail: lira@cedar.nl
Website: www.lira.nl
Website toneel: www.liratheaterteksten.nl
 

Redactie:

Hanneke Verschuur

Tsead Bruinja 

Rien Verhoef

Kees Holierhoek (eindredactie)

 

Tekstbijdragen:

Saskia Bakker

Tijs van den Boomen

Vanessa van der Ploeg

Odile van der Tweel

 

Illustraties:

Gabriel Kousbroek

 

Fotografie:

Maartje Strijbis 

Ontwerp:

Rutger Fuchs, Amsterdam