informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 34 / mei 2011

Convenant Lira-nuv

In maart 2011 is aan auteurs die bij Lira aangesloten zijn, in een rondgezonden bericht uiteengezet wat de inhoud is van de samenwerkingsovereenkomst die tussen Lira en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) op het terrein van de digitale rechten is gesloten. De tekst van de overeenkomst was als bijlage bij de betreffende e-mail gevoegd.

Leenrecht-klachtencommissie maart 2011

Wie van mening is dat door Lira bij de leenrechtuitkering fouten zijn gemaakt, kan als aan de klachten op bureauniveau niet tegemoet gekomen wordt, binnen een bepaalde termijn een officiële klacht indienen.

Verhoging administratiekosten leenrechtuitkering

Lira ziet zich genoodzaakt vanaf 2011 de administratiekosten op de uitkering van de leenrechtvergoeding te verhogen van 7,5% naar 10%.

DBNL: tijd voor een vergoeding

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De website bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie over auteurs zoals biografieën en portretten.

Ximon: Website voor Nederlandse films en tv-series online

Recent is Ximon.nl, de website om Nederlandse films, documentaires en televisiedrama’s te kijken, gelanceerd. De nieuwe online videoservice biedt een omvangrijke catalogus film en tv in hoge kwaliteit aan via internet.

Lira theaterteksten: opvoeringslicenties?

In 2008 heeft Lira de website www.liratheaterteksten.nl gelanceerd. Via deze site kunnen toneelschrijvers hun teksten aanbieden. Lira heeft bij deze webdienst altijd voor ogen gehad om naast de toneelteksten ook de bijbehorende opvoeringslicenties aan te gaan bieden. Op die manier zouden (amateur)toneelgezelschappen gemakkelijk toegang hebben tot digitale theaterteksten en meteen ook de benodigde toestemming voor de opvoeringen kunnen regelen via één loket.

Opgave journalistieke werken 2010

Lira nodigt freelance journalisten uit om opgave te doen van hun journalistieke werkzaamheden in 2010.

Thuiskopierepartitie 2011

Volgens de Auteurswet mogen consumenten van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals films, televisieseries, documentaires, hoorspelen en muziek een kopie maken voor privégebruik. Daartegenover staat dat er dan wel een redelijke vergoeding voor de rechthebbenden moet worden betaald. Deze vergoedingen worden betaald door fabrikanten en importeurs van blanco dragers zoals CDs en DVDs en geïncasseerd door Stichting De Thuiskopie.

Mededelingen van het Lira-bestuur

Hoe kom ik aan hulp en advies?

Lira fonds: Nieuwe aanvragen in 2011

Auteursfonds Reprorecht

U kunt weer opgave doen voor het Auteursfonds Reprorecht

Oudedagsvoorziening P.C. Boutensfonds

voor het jaar 2012: aanmelden voor 15 september 2011, inschrijving voor 1 oktober 2011. Het P.C. Boutensfonds, bestuurd door vertegenwoordigers van de VSenV en de Stichting Lira, stelt zich tot doel professionele schrijvers en vertalers aan een oudedagsvoorziening te helpen.

Woutertje Pieterse prijs 2011

De taal was de winnaar op de feestelijke middag rondom de Woutertje Pieterse Prijs, de taal en schrijver Benny Lindelauf, die zijn jeugdboek De hemel van Heivisj (Querido) bekroond zag met een oorkonde en € 15.000.

Literaire Vertaaldagen 2010

Op 10 en 11 december 2010 vonden in Utrecht de twaalfde Literaire Vertaaldagen plaats, met als thema ditmaal ‘De vertaler als dichter’. Op het vrijdagse symposium spraken twee poëzievertalers, een dichter-vertaler en een dichter-op-het-scherm, afgewisseld door entr’actes waarin telkens twee poëzievertalers hun vertaling van hetzelfde gedicht presenteerden en toelichtten.

Vertaalslag 2011

Op 7 maart organiseerde de Werkgroep Vertalers van de Vereniging van Letterkundigen de 3e Vertaalslag, ditmaal in samenwerking met de SLAA (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam). Thema was de vertaling van dialoog en spreektaal. Onder leiding van Jasper Henderson belichtten enkele sprekers het onderwerp uit verschillende invalshoeken.

Een goed verhaal over geld

Vrijdag 4 februari verzamelden honderdtwintig schrijvers, vertalers en journalisten zich in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam om zich te laven aan nieuwe businessmodellen en aansporingen tot zelfpromotie.

Agenda

Berichten van het bureau

Gezocht: leenrechthebbende schrijvers en vertalers (of hun erven)

Oproep

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting Lira, opgericht op 23 oktober 1986, beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers, vertalers en journalisten die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.

Colofon

Het Lira Bulletin is een uitgave van de Stichting Lira en wordt sinds nummer 34 (mei 2011) digitaal verspreid onder relaties van de Stichting Lira, ook onder de ontvangers van een leenvergoeding, waarvan de verdeling jaarlijks door Lira wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting Leenrecht. Wie dit Bulletin digitaal ontvangt, is daarmee niet automatisch bij Lira aangesloten. Aansluiting komt pas tot stand via een zogenoemd aansluitingscontract waarin de auteur bepaalde rechten zoals kabelrechten aan de Stichting Lira in beheer toevertrouwt. Aansluiting bij Lira is kosteloos.