editie 42 / december 2013

Ontwikkelingen Thuiskopie

Zoals u in het vorige bulletin kon lezen is het thuiskopiestelsel sinds 1 januari 2013 aan een uitbreiding onderworpen, waardoor de regeling ook geldt voor de belangrijkste apparaten en media waarop of waarmee consumenten kunnen kopiëren, zoals smartphones, laptops, PC's en tablets.

Ontwikkelingen Thuiskopie

Verlenging AMvB

De uitbreiding van het thuiskopiestelsel is vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en gold initieel voor een periode van één jaar. Op 15 oktober jl. is door Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie besloten de regeling te verlengen tot 1 januari 2016. De Staatssecretaris heeft daarbij helaas niet het advies van Stichting Onderhandelingen Thuiskopie (SONT) overgenomen om het heffingssysteem uit te breiden naar e-readers.

Uit onderzoek blijkt dat het kopiëren van e-books en andere digitale geschriften de laatste jaren flink is toegenomen. De auteurs van die werken zouden daarvoor een billijke vergoeding moeten ontvangen. Voor deze groep rechthebbenden is het moeilijk verteerbaar dat e-readers vooralsnog niet in de regeling zijn opgenomen. Een e-reader is immers bij uitstek het voorwerp waar dit soort werken op worden gekopieerd en gelezen.

 

Nieuwe categorie: geschriften

Naast e-readers worden ook tablets gebruikt om e-books te kopiëren. Lira is daarom in gesprek met Stichting de Thuiskopie en met overige betrokkenen over een verdeling in deze nieuwe categorie ‘geschriften’, waarvoor Stichting de Thuiskopie sinds het begin van dit jaar incasseert. 

Voor de repartitie die Lira nog in 2013 zal uitvoeren, geldt dat onze aangeslotenen vooralsnog geen verschil zullen merken van de nieuwe dragers waarvoor De Thuiskopie incasseert. De gelden die wij in dit jaar in verdeling nemen, zijn immers nog geïncasseerd onder het oude stelsel en hebben alleen betrekking op dvd's en cd's. 

 

Cijfers e-books

De digitale boekenmarkt in Nederland loopt ver achter op die van verschillende Engelstalige landen. In 2012 waren e-books nog goed voor 2,5% van de gehele boekenomzet in Nederland, terwijl dit aandeel in dat jaar in de VS 22,5% was, 15% in Canada en in het Verenigd Koninkrijk 12%. De markt van het e-book in Nederland groeit echter wel snel. In het eerste half jaar van 2013 werden er in Nederland bijna 800.000 Nederlandstalige e-books verkocht, bijna de helft meer dan in dezelfde periode in 2012.

Uit cijfers van maart 2013 blijkt dat bijna 1 op de 3 Nederlandse huishoudens beschikt over een tablet. In totaal gaat het om zo'n 2,4 miljoen exemplaren.

DV