editie 42 / december 2013

Bijdrage ondertitelingskosten

Vanaf het vroege voorjaar van 2009 is een bescheiden fonds actief dat zich inzet voor de vertaalde ondertiteling van hoogwaardig Nederlands televisiedrama. Het idee is van bestuursleden van Lira. Producenten en omroepen kunnen aankloppen bij de stichting AVEX, Audio Visuele Export voor een tegemoetkoming in de kosten die gemoeid zijn met de ondertiteling van de markt-dvd van een dramaserie die al met succes op de Nederlandse televisie is uitgezonden.

Stichting AVEX 2009 – 2013

Het bestuur van AVEX wordt gevormd door oud-bestuurslid van Lira en oud-directeur van de Nederlandse Film en Televisie Academie Willem Capteyn, en respectievelijk de secretaris en voorzitter van het Lira-bestuur Robert Alberdingk Thijm en Kees Holierhoek. 

Sinds de oprichting in 2009 zijn enkele verzoeken om ondersteuning gehonoreerd. Ondersteuning van het filmwerk door het Mediafonds strekt tot aanbeveling. Zo zijn bijvoorbeeld De Geheimen van Barslet en A’dam en E.V.A. met subsidie van AVEX ondertiteld en als dvd uitgebracht.

Drukke bezigheden hebben het bestuur van de stichting AVEX ertoe gebracht, zo niet gedwongen, het bestuur van het Lira Fonds te verzoeken de aanvragen in het vervolg toe te vertrouwen aan de adviescommissie en de administratie en coördinatie aan de secretaris van het Lira Fonds. Hoewel de formele goedkeuring en bekrachtiging van het Lira Fonds bestuur nog moet worden gegeven heeft de overdracht van de administratie van AVEX inmiddels plaatsgevonden in aanwezigheid van de voorzitter van het Lira Fonds-bestuur.

BS