editie 42 / december 2013

Digitaal Reprorecht

Lira ontvangt jaarlijks van Stichting Reprorecht ter verdeling reprorechtgelden met betrekking tot fotokopieën uit kranten, publiekstijdschriften en algemene boeken, alsmede periodiek enig geld dat in het buitenland is geïncasseerd.

Digitaal Reprorecht

Nieuwe regeling: fotokopiëren en digitaal kopiëren

Het fotokopiëren op papier met behulp van fotokopieermachines neemt al jaren gestaag af. Steeds vaker wordt er een tekst gescand en/of digitaal opgeslagen. Stichting Reprorecht heeft in nauw overleg met vertegenwoordigers van brancheorganisaties overeenstemming bereikt over een gezamenlijke nieuwe regeling voor fotokopiëren en digitaal kopiëren. 

De gemoderniseerde Regeling Reprorecht Bedrijfsleven vanaf 2013 gaat uit van de paginavergoeding van 4,5 eurocent, het sinds vele jaren ongewijzigd wettelijk tarief voor het fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken. In de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven vanaf 2013 wordt deze paginavergoeding gehanteerd voor alle handelingen: fotokopiëren, printen, scannen, e-mailen en op intranet zetten. 

Door de nieuwe Regeling komen zo ook de digitale vormen van incidenteel reproduceren legaal beschikbaar voor bedrijven tegen betaling van dezelfde vergoeding als voorheen voor het auteursrecht van de makers en/of hun rechtverkrijgenden. Op die manier gaat het reprorecht mee met het digitale tijdperk en ontvangen auteurs steeds vaker de vergoeding voor digitaal hergebruik waar ze recht op hebben.

Lira is met Reprorecht in gesprek over het verstrekken van een mandaat namens de auteurs en de daarbij behorende vergoeding, waarbij Lira ambieert over de hele linie als verdeelorganisatie voor vergoedingen voor tekstauteurs op te treden.

DV