editie 42 / december 2013

– Update rechtszaak Google Books

Op 14 november jl. heeft de Amerikaanse rechter uitspraak gedaan in de acht jaar durende rechtszaak van de Amerikaanse beroepsvereniging van schrijvers, The Authors Guild, tegen Google.

De rechter heeft besloten dat Google door het inscannen van ruim 20 miljoen boeken en het openbaar maken van gedeeltes daarvan zonder toestemming van de rechthebbenden geen inbreuk op het auteursrecht maakt, omdat er sprake is van ‘fair use’. ‘Fair use’ is een wettelijke exceptie uit de Amerikaanse auteurswet welke het mogelijk maakt om (delen van) auteursrechtelijk beschermd materiaal voor bepaalde doeleinden te gebruiken zonder dat daarvoor toestemming van de maker benodigd is.

De rechter redeneerde dat Google Books een “essentieel onderzoeksinstrument” is dat het makkelijker maakt voor studenten, docenten, onderzoekers en het publiek om boeken te vinden, zonder negatieve gevolgen voor de rechten van de auteursrechthebbenden. Door de digitalisering krijgen de boeken een nieuw doel en karakter waardoor de verwachting is dat de verkoop van boeken toeneemt en voor nieuwe inkomstenbronnen zal gaan zorgen. Google levert door het digitaliseren van de boeken een significante publieke dienst, aldus de rechter.

The Authors Guild heeft aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Lira zal de ontwikkelingen blijven volgen.

DV