editie 42 / december 2013

– Norma-kabelexploitanten

In de cassatieprocedure die Stichting Norma op grond van de naburige rechten van haar aangesloten acteurs voert tegen de kabelexploitanten heeft de advocaat-generaal zijn advies gepubliceerd. Dat advies laat zien hoezeer hij volhardt in zijn al langer bekende opvattingen. Rechthebbenden achten zich op tal van punten verkeerd begrepen en tekort gedaan. In een zogenoemde Borgersbrief hebben rechthebbenden krachtige pogingen tot correctie gedaan. Het wachten is op een uitspraak van de Hoge Raad. 

Ofschoon het een ander recht en zelfs een andere wet betreft dan het auteursrecht en de Auteurswet is de Norma-procedure ook van belang voor auteursrechthebbenden, omdat het over dezelfde kwestie gaat: de weigering van kabelexploitanten om kabelgeld te betalen.