editie 42 / december 2013

– Lira-Regionaal Archief Leiden e.o.

Sinds enkele jaren heeft het Regionaal Archief Leiden (RAL) een groot krantenarchief online staan. Daarbij zijn de auteursrechten van freelancemakers die door Lira worden vertegenwoordigd, niet netjes geregeld. Lira heeft de afgelopen jaren samen met Pictoright (de organisatie voor visuele makers) geprobeerd om tot een oplossing te komen met het RAL.

In maart 2012 zijn Lira en Pictoright al gestart met de voorbereidingen van een gerechtelijke procedure tegen het RAL. De gemeente Leiden verzocht beide partijen vervolgens om in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een ‘mantelovereenkomst’ voor gemeentelijke archieven, en zegde toe zich daarbij na totstandkoming te zullen aansluiten. We hebben de dagvaarding daarom destijds opgeschort. Inmiddels is gebleken dat de VNG geen verkenning van welke mogelijkheden dan ook wilde starten. Ook de daarop volgende correspondentie met het College van B&W van de gemeente Leiden heeft tot onze teleurstelling niet tot een oplossing geleid. 

Toen na bijna twee jaar overleg nog steeds geen regeling tot stand was gekomen en het RAL nog altijd werken van freelancers openbaar maakt zonder de wettelijk vereiste toestemming daartoe te hebben, zijn Lira en Pictoright tot de uitvoering van hun besluit overgegaan. Het RAL is gedagvaard.

Ook tijdens deze late fase in het conflict blijft het altijd mogelijk dat partijen alsnog overeenstemming bereiken, maar voor de hand liggend lijkt dit niet.

HV