editie 42 / december 2013

Berichten van het bureau

Berichten van het bureau

Kabelrepartitie 2013

Vanaf 1 oktober 2012 ontvangt Lira geen kabelgeld meer van de kabelexploitanten. Samen met andere rechthebbendenorganisaties heeft Lira ruim twee jaar lang onderhandeld met omroepen, kabelexploitanten en andere distributeurs, verenigd in RODAP. Het doel van die onderhandelingen was om te komen tot een regeling voor de vergoeding van auteurs voor het gebruik van hun werken op de Nederlandse radio en televisie, onder meer via kabel, via Uitzending Gemist en door Video-on-Demand-diensten. De onderhandelingen zijn eind 2012 gestrand. Lira heeft eind februari 2013 de grootste kabelaars (UPC, Ziggo en Delta) gedagvaard, om de vergoedingen voor de rechthebbenden die wij vertegenwoordigen, veilig te stellen. 

Voor de bij Lira aangesloten scenaristen, vertalers en journalisten betekent dit dat de kabelrepartitie over 2012 alleen betrekking zal hebben op de werken die zijn uitgezonden in de maanden januari t/m september 2012. Over een vergoeding voor de periode vanaf oktober 2012 zal pas duidelijkheid komen na een uitspraak van de rechter.

DV 

 

Uitgangspunten erfgoedinstellingen

Sinds 2010 is er in Nederland een aantal overeenkomsten gesloten tussen met name grote erfgoedinstellingen en collectieve beheersorganisaties (cbo’s) om online toegang tot gedigitaliseerd erfgoed mogelijk te maken. Dit model stelt erfgoedinstellingen in staat om via één transactie toestemming voor het gebruik van een hele collectie te regelen. Hierdoor worden een – vaak zeer kostbare – inventarisatie van de auteursrechtelijke status van een dergelijke collectie en een zoektocht naar alle rechthebbenden overbodig.

Diezelfde erfgoedinstellingen hebben nu in samenwerking met cbo’s, waaronder Lira, enkele uitgangspunten voor samenwerking ontwikkeld. Deze uitgangspunten dienen om problemen tussen erfgoedinstellingen en cbo’s als gevolg van uiteenlopende verwachtingen en belangen terug te dringen. 

De uitgangspunten geven aan de erfgoedinstellingen en cbo’s houvast over de werkwijze als zij in gesprek zijn over licenties voor digitaliseringsprojecten. 

DV

Update rechtszaak Google Books

Op 14 november jl. heeft de Amerikaanse rechter uitspraak gedaan in de acht jaar durende rechtszaak van de Amerikaanse beroepsvereniging van schrijvers, The Authors Guild, tegen Google.

De rechter heeft besloten dat Google door het inscannen van ruim 20 miljoen boeken en het openbaar maken van gedeeltes daarvan zonder toestemming van de rechthebbenden geen inbreuk op het auteursrecht maakt, omdat er sprake is van ‘fair use’. ‘Fair use’ is een wettelijke exceptie uit de Amerikaanse auteurswet welke het mogelijk maakt om (delen van) auteursrechtelijk beschermd materiaal voor bepaalde doeleinden te gebruiken zonder dat daarvoor toestemming van de maker benodigd is.

De rechter redeneerde dat Google Books een “essentieel onderzoeksinstrument” is dat het makkelijker maakt voor studenten, docenten, onderzoekers en het publiek om boeken te vinden, zonder negatieve gevolgen voor de rechten van de auteursrechthebbenden. Door de digitalisering krijgen de boeken een nieuw doel en karakter waardoor de verwachting is dat de verkoop van boeken toeneemt en voor nieuwe inkomstenbronnen zal gaan zorgen. Google levert door het digitaliseren van de boeken een significante publieke dienst, aldus de rechter.

The Authors Guild heeft aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Lira zal de ontwikkelingen blijven volgen.

DV