editie 39 / januari 2013

Uitkeringen voor digitale krantenarchieven

Lira heeft eind november 2012 bij de journalistieke repartitie een start gemaakt met de uitkering van vergoedingen voor digitale krantenarchieven.

Uitkeringen voor digitale krantenarchieven  

In 2010 heeft Lira een collectieve overeenkomst gesloten met de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor het online tonen van hun krantenarchief. Wij hebben hierover met regelmaat bericht in het Lira Bulletin. Ook in de komende tijd zal Lira in gesprek blijven met digitaliserende instellingen over collectieve regelingen. Zo verwachten wij in de toekomst vergoedingen te kunnen uitkeren voor alle landelijke, regionale en lokale archieven waarin werken van freelance journalisten (uit kranten en tijdschriften) worden getoond.

De verdeling van geïncasseerde gelden is altijd mede afhankelijk van de gegevens waarover Lira beschikt. De collectieve licentieverlening voor het krantenproject van de KB heeft betrekking op vele miljoenen artikelen en de vergoedingen zijn beperkt tot relatief lage lumpsumbedragen. Omdat een titelspecifieke uitkering daarmee onmogelijk is, heeft Lira gekozen voor een next best-oplossing: een combinatie van een ‘basisuitkering’ aan alle bij ons bekende freelance journalisten (zowel aangeslotenen als niet-aangeslotenen) die voor hun bijdragen aan kranten een reprorechtvergoeding ontvangen -met daarnaast een mogelijkheid tot claimen. Daarmee komen de vergoedingen tegen geringe kosten terecht bij de doelgroep die in belangrijke mate overeenkomt met de bij het krantenarchief betrokken rechthebbenden. 

Komt werk van uw hand meer dan honderd maal voor in het krantenarchief van de KB? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvullende uitkering. Wij ontvangen graag uw claim via het opgavenformulier op onze site. Wanneer wij uw opgave vóór 31 maart 2013 ontvangen, kunnen wij bij de journalistieke uitkeringsronde in 2013 tot uitkering overgaan.

HV