editie 39 / januari 2013

De toekomst van Lira's Theatherteksten

Begin 2011 is er door het bestuur van Stichting Lira besloten om te stoppen met de webdienst Lira Theaterteksten. Na deze beslissing is Lira met het Theater Instituut Nederland (TIN) in gesprek gegaan om de mogelijkheden tot overname met hen te verkennen.

Op de website www.liratheaterteksten.nl kunnen toneelschrijvers hun teksten digitaal aanbieden. In tegenstelling tot de oorspronkelijke doelstelling is er, op basis van een analyse van Adviesbureau Scompany, begin 2011 besloten om de webdienst niet uit te breiden met opvoeringslicenties. Dit besluit, samen met het feit dat de website in de huidige vorm een verliesgevende exploitatie is, heeft er uiteindelijk toe geleid dat er is besloten om met de gehele website te stoppen. 

Vanaf dat moment is Lira op zoek gegaan naar een goede thuishaven voor theaterteksten.nl. TIN bleek geïnteresseerd in overname van de website. Voor het TIN als sectorinstituut, informatiecentrum en erfgoedinstelling zou de website goed kunnen aansluiten bij hun doelstellingen. Maar als gevolg van de bezuinigingen op cultuur wordt TIN per 1 januari 2013 opgeheven. De theatercollectie wordt ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam en de TIN mediatheek wordt opgenomen in de Universiteitsbibliotheek van de UVA. 

Daarop heeft de Vereniging van Letterkundigen (VvL) aangegeven mogelijk geïnteresseerd te zijn in (onderdelen van) de website. Zij onderzoeken momenteel de mogelijkheden om de website in stand te houden. Theaterauteurs die momenteel actief zijn op de website worden begin 2013 persoonlijk op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen.

SB