editie 39 / januari 2013

Agenda

Voor het jaar 2013 staan de volgende repartities op het programma (maar niet noodzakelijk helemaal precies in onderstaande volgorde):

Repartitie Theaterteksten, 2013   ieder kwartaal
Narepartitie NWS Journalistieke gelden, 2009, 2010 & 2011   eerste half jaar van 2013 
Narepartitie LiteROM, 2007-2011   eerste half jaar van 2013 
Narepartitie  Kabel TV, 2008-2011   eerste half jaar van 2013 
Narepartitie  Kabel Radio, 2008-2011   eerste half jaar van 2013
Narepartitie Thuiskopie Audio, 2008-2011   eerste half jaar van 2013 
Narepartitie  Leenrecht Geschriften, 2008-2012   eerste half jaar van 2013
Narepartitie Leenrecht Multimedia, 2008 t/m 2012   eerste half jaar van 2013
Narepartitie Thuiskopie Video, 2008 t/m 2011   eerste half jaar van 2013
Repartitie Kabel Radio / Thuiskopie Audio, 2012   tweede helft van 2013
Repartitie Leenrecht Geschriften, 2013   tweede helft van 2013
Repartitie en narepartitie  Leenrecht Luisterboeken, 2009 t/m 2012   tweede helft van 2013
Repartitie Kabel TV, 2012   tweede helft van 2013
Repartitie  LiteROM, 2012   tweede helft van 2013 
Repartitie Nieuwswaarde, 2012   tweede helft van 2013
Repartitie Auteursfonds, 2011   tweede helft van 2013
Repartitie Thuiskopie Video, 2012   tweede helft van 2013 
Repartitie  Multimedia, 2013   tweede helft van 2013
Repartitie Opvoeringsrecht, 2013   tweede helft van 2013
       

Nieuwjaarsborrel Lira en VSenV

De gezamenlijke Nieuwjaarsborrel van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) en Lira vindt dit jaar plaats op zondag 10 februari 2013. Aangesloten relaties van Lira zijn welkom van 16:00 tot 18:00 uur in de Sociëteit Arti et Amicitiae aan het Rokin in Amsterdam. Begin 2013 zullen de uitnodigingen hiervoor worden verstuurd.
 

Lira’s jaarlijkse vergadering van aangeslotenen

De vergadering van stemgerechtigde aangeslotenen van Stichting Lira zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 1 juni 2013 in de Industrieele Groote Club op de Dam in Amsterdam. 

In verband met de tijdsduur wanneer in gezamenlijkheid wordt vergaderd, zal Lira’s jaarvergadering niet op dezelfde dag als de jaarvergadering van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) en haar afdelingen plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. 

Direct aansluitend op Lira’s vergadering wordt er als gebruikelijk een inhoudelijk programma verzorgd. Vorig jaar was dit een levendig debat over de vraag of het wenselijk is om het uitlenen van e-books onder het wettelijke leenrechtstelsel te brengen. Heeft u ideeën over actuele onderwerpen? Wij horen het graag via lira@cedar.nl onder vermelding van programma Lira’s jaarvergadering. 

De dag wordt net als voorgaande jaren afgesloten met een borrel en een dinerbuffet. Het volledige programma en het jaarverslag zijn vanaf mei 2013 te vinden op de website www.lira.nl. Rond die tijd zullen ook de uitnodigingen worden verstuurd.

SB


Lira Scenarioprijs 2013

Op donderdag 12 september 2013 zal voor de elfde maal de Lira Scenarioprijs worden uitgereikt in het West-Indisch Huis in Amsterdam.

De Lira Scenarioprijs is de grootste scenarioprijs in het Nederlandse taalgebied en wordt sinds 1993 eens per twee jaar uitgereikt. De prijs wordt om het jaar toegekend aan een scenarioschrijver van een algemeen of specifiek dramatisch genre. De winnaar ontvangt € 15.000,-.

De prijs in 2013 gaat naar het beste Nederlandse historische drama dat zijn tv-première heeft gekregen tussen 2009 en 2012 via uitzending op de Nederlandse televisie. In de loop van 2013 zullen de genomineerden bekend worden gemaakt.

 

Lira Fonds-aanvragen voor culturele gelden in 2013

De adviescommissie van het Lira Fonds die de culturele aanvragen bij het Fonds beoordeelt en die bestaat uit vier externe deskundigen en twee leden van het Lira Fonds-bestuur, vergadert zes keer per jaar, en wel in de regel op de eerste donderdag van elke even maand. In het jaar 2013 wordt er volgens dit schema vergaderd op 7 februari, 4 april, 6 juni, 1 augustus, 3 oktober en 5 december.

Mocht een vergadering op de geplande dag geen doorgang kunnen vinden, dan wordt alsnog een aantal dagen later vergaderd.

Aanvragen dienen uiterlijk drie weken voor de betreffende vergadering ten kantore van Lira in Hoofddorp te zijn ontvangen, in achtvoud, met een ingevuld aanvraagformulier, een beschrijving van het project, een duidelijke begroting en cv's van betrokken auteurs. Het zij nog maar eens met nadruk gezegd: omdat het Lira Fonds veelal auteurshonoraria financieel ondersteunt, dienen deze op de begroting met naam en bedrag gespecificeerd voor te komen. Anders ontbreekt een subsidiabele post en pakt het besluit vrijwel zeker negatief uit. Nadere informatie over een en ander is te vinden op www.lira.nl/lirafonds en telefonisch te verkrijgen bij Bart Schomaker die het secretariaat over het Fonds voert: telefoon 023 799 7807 of per e-mail: bart.schomaker@cedar.nl.