editie 39 / januari 2013

Nieuwe thuiskopieregeling per 1 januari 2013

De thuiskopieregeling wordt per 1 januari 2013 aangepast. Vanaf dan vallen ook smartphones, laptops, tablets, PC’s, HDD-recorders, settopboxen, audio- en videospelers en externe harddisks onder de thuiskopieregeling. De nieuwe regeling wordt vooralsnog voor één jaar ingevoerd.

Nieuwe thuiskopieregeling per 1 januari 2013  

De bevriezing 2007-2012

In Nederland was de thuiskopieregeling sinds 2007 bevroren door de Minister van Justitie. Het gevolg van de bevriezing was dat de thuiskopieregeling, die bedoeld is om de rechthebbenden billijk te compenseren voor privékopieën die gemaakt worden van hun werk op welke drager dan ook (artikel 16c Auteurswet spreekt van voorwerpen bestemd om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven) alleen maar betrekking had op bandjes, CD’s en DVD’s.

Omdat consumenten sinds 2007 steeds meer zijn gaan kopiëren op andere voorwerpen, zoals smartphones en tablets, dalen de inkomsten uit de regeling voor rechthebbenden al jaren dramatisch. De gevolgen hiervan zijn voor de scenarioschrijvers en bewerkers van audiovisuele werken wier belangen Lira behartigt, in de afgelopen periode pijnlijk voelbaar geweest. Omdat Stichting De Thuiskopie zich genoodzaakt zag om een reservering aan te leggen, heeft Lira bij de repartitie in 2012 slechts een gedeelte van de incasso 2011 ontvangen en was de repartitie daarmee nog lager dan de laatste jaren gebruikelijk.

Het Hof in Den Haag heeft in maart 2012 de bevriezing van het thuiskopiestelsel door de Staat als onrechtmatig beoordeeld en bevestigd dat de Staat aansprakelijk is voor de door de rechthebbenden geleden schade. In aparte procedures zal de hoogte van de schade over de jaren 2007-2012 moeten worden bepaald. De Staat heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof.

Intussen heeft Staatssecretaris Teeven een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) uitgevaardigd met een aanpassing van de thuiskopieregeling vanaf 2013 voor meerdere apparaten en met nieuwe bijpassende tarieven, die te vinden zijn op de website van Stichting de Thuiskopie.

 

Regeling doet onvoldoende recht aan geleden schade 

Hoewel Lira verheugd is dat de thuiskopieregeling na jaren van bevriezing eindelijk wordt aangepast, sluiten wij ons aan bij de kanttekeningen zoals verwoord door Cees Vervoord, bestuursvoorzitter van Stichting de Thuiskopie: 

“Stichting De Thuiskopie is teleurgesteld over de hoogte van de tarieven en de duur van de AMvB. De netto opbrengst van het nieuwe systeem zal naar verwachting rond de 27 miljoen euro per jaar liggen, gelijk aan het in 2005 door Thuiskopie geïncasseerde bedrag. In de tussenliggende jaren zijn consumenten echter alleen maar meer gaan kopiëren; een steeds groter aandeel in de consumptie van audio- en audiovisuele producten bestaat volgens onderzoek uit het beluisteren en bekijken van thuisgekopieerde werken.” 

Op basis van een internationale benchmark, die mede verricht werd om de schade over de afgelopen jaren vast te stellen, zou het in Nederland werkelijk vanwege het thuiskopiëren te incasseren bedrag rond de 65 miljoen euro per jaar moeten liggen. Stichting de Thuiskopie hoopt dat de industrie, vertegenwoordigd in SONT, komend jaar alsnog meer realistische tarieven zal accepteren en roept in navolging van SONT ook de regering op zich gedurende het komende jaar te bezinnen op de hoogte van de nu vastgestelde vergoedingen. 

Inmiddels hebben verschillende computer- en telefoonfabrikanten, waaronder Acer, HP, Dell, Hewlett-Packard en Imation, de Nederlandse Staat en Stichting De Thuiskopie gedagvaard over de vaststelling van de nieuwe thuiskopieheffingen.

SB