editie 39 / januari 2013

Controle van uw werken in de Lira webportal

In 2011 heeft Lira een webportal gelanceerd. Hiermee hebben relaties van Lira de mogelijkheid gekregen om onder andere contact -, werk- en financiële gegevens in te zien en eventueel aan te passen. Maar ook om hun aansluitovereenkomst of repartitiefacturen en –specificaties digitaal op te vragen en te bekijken.

Controle van uw werken in de Lira webportal

Veel relaties zijn positief over de portal. De meeste schrijvers, vertalers en journalisten vinden de portal een eenvoudige en snelle manier om hun gegevens te controleren en waar nodig te corrigeren. Met name tijdens het laatste kwartaal, het moment waarop Lira doorgaans de beschikbare vergoedingen uitkeert, wordt de portal goed bezocht. De portal geeft een actueel inzicht in de betalingen, en de bijbehorende repartitiefacturen en specificatie worden op de portal digitaal ter beschikking gesteld.

Het afgelopen jaar ontvingen wij vragen over het uitblijven van de controlespecificaties die wij voorheen altijd verzonden voorafgaand aan de repartities. De portal maakt de (papieren) controlespecificatie overbodig. Onze relaties hebben immers nu te allen tijde actueel inzicht in de werken die bij ons bekend zijn en zij kunnen deze wanneer dat hun uitkomt, aanpassen en/of aanvullen. 

Ons systeem wordt periodiek aangevuld met boektitels die nieuw beschikbaar zijn via de Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD). Het is belangrijk dat deze werken en aandelenpercentages juist in ons systeem staan, omdat de hoogte van de vergoedingen aan de hand van deze gegevens berekend wordt.

Graag nodigen wij u daarom uit één of meerdere keren per jaar via de portal na te gaan of uw aandelen en werken goed in ons systeem zijn verwerkt. Om u te helpen zullen wij voortaan tenminste één keer per jaar een e-mail sturen waarin wij u oproepen om uw werkenoverzicht te controleren op juistheid. Zo kunnen wij samen met u zorgen dat de vergoedingen snel en correct worden verdeeld over alle rechthebbenden.

SB