informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 39 / januari 2013

Een woord van de voorzitter

Als ik zeg dat de audiovisuele wereld in rep en roer is, zeg ik niks nieuws, want die wereld van onder meer tv-drama, speelfilms en documentaires dreigt al sinds Lira's ontstaan in 1986 continu ondersteboven gegooid te worden. En ik kan me in de tien, twintig jaar daarvóór, toen ik ten behoeve van dramaschrijvers voortdurend in de slag was met het Honorarium College van de NOS, ook geen echt langdurige periode van rust herinneren.

Opening nieuw Cedar kantoor op 20 november 2012

Ter gelegenheid van de feestelijke opening op dinsdag 20 november 2012 van het Cedar-kantoor in Holland Office Centre, Hoofddorp hield de voorzitter van Stichting Cedar, tevens voorzitter van Lira, op dinsdag 20 november 2012 de volgende korte toespraak ter verwelkoming van medewerkers en gasten.

Thuiskopieheffing en downloadverbod

Er wordt in de Tweede Kamer en in de media vaak een zeer duistere discussie gevoerd over de thuiskopieheffing en het downloadverbod. Vaak is het de gesprekspartners kennelijk niet ten volle duidelijk wat de thuiskopieheffing is en nog vaker wordt er gesproken alsof thuiskopieheffing en downloadverbod elkaar wederkerig uitsluiten. En om de discussie nog verder te verwarren klinken er van om de hoek ook nog luide kreten als 'Internet vrij, internet vrij!' waarbij het onduidelijk is of met 'vrij' gratis wordt bedoeld of vrije toegang of dat je met internet alles mag doen wat je wilt.

Ontwikkelingen in België – leenrecht, modelcontract

In België is op 27 december het langverwachte nieuwe Koninklijk Besluit inzake het leenrecht gepubliceerd. Eindelijk is er regelgeving waardoor auteurs in België vanaf 2013 een billijke leenrechtvergoeding zullen ontvangen. Ook maken in België modelcontracten een voorzichtige opmars.

Mededelingen van het Lira-bestuur

Rechtspraak

Agenda

Voor het jaar 2013 staan de volgende repartities op het programma (maar niet noodzakelijk helemaal precies in onderstaande volgorde):

Controle van uw werken in de Lira webportal

In 2011 heeft Lira een webportal gelanceerd. Hiermee hebben relaties van Lira de mogelijkheid gekregen om onder andere contact -, werk- en financiële gegevens in te zien en eventueel aan te passen. Maar ook om hun aansluitovereenkomst of repartitiefacturen en –specificaties digitaal op te vragen en te bekijken.

Uitkeringen voor digitale krantenarchieven

Lira heeft eind november 2012 bij de journalistieke repartitie een start gemaakt met de uitkering van vergoedingen voor digitale krantenarchieven.

De toekomst van Lira's Theatherteksten

Begin 2011 is er door het bestuur van Stichting Lira besloten om te stoppen met de webdienst Lira Theaterteksten. Na deze beslissing is Lira met het Theater Instituut Nederland (TIN) in gesprek gegaan om de mogelijkheden tot overname met hen te verkennen.

Nieuwe thuiskopieregeling per 1 januari 2013

De thuiskopieregeling wordt per 1 januari 2013 aangepast. Vanaf dan vallen ook smartphones, laptops, tablets, PC’s, HDD-recorders, settopboxen, audio- en videospelers en externe harddisks onder de thuiskopieregeling. De nieuwe regeling wordt vooralsnog voor één jaar ingevoerd.

Ximon

Begin april 2011 is Ximon.nl, een online videoservice met een omvangrijke catalogus van Nederlandse films, documentaires en televisiedrama’s, gelanceerd. Ximon is een initiatief van EYE Film Instituut Nederland, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Filmproducenten Nederland. Het initiatief komt voort uit het nationale digitaliseringproject Beelden voor de Toekomst.

Hoe kom ik aan hulp en advies?

Voor zaken die Lira, de repartities en het aansluitingscontract tussen een auteur en Lira betreffen: neem contact op met de Stichting Lira, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp; bezoekadres: Kruisweg 793-795, 2132 NG Hoofddorp; tel: 023-870 0202; e-mail: lira@cedar.nl; website: www.lira.nl.

Lira Fonds: nieuwe aanvragen in 2013

Stichting Rechtshulp Auteurs

In 1990 richtte de Stichting Lira samen met de Vereniging van Letterkundigen (inmiddels opgegaan in de Vereniging van Schrijvers en Vertalers) de Stichting Rechtshulp Auteurs op. Het doel was ‘financiële ondersteuning te bieden aan schrijvers en vertalers die bijstand of bemiddeling van juridische of boekhoudkundige aard behoeven in conflicten die verband houden met hun auteurschap’.

Vrolijk Dramaastricht

Over de uitreiking van de Edmond Hustinxprijs en het festival Dramaastricht

Bestuur en bureau van de Stichting Lira

De Stichting Lira, opgericht op 23 oktober 1986, beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers, vertalers en journalisten die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.

Colofon

Het Lira Bulletin is een uitgave van de Stichting Lira en wordt sinds nummer 34 (mei 2011) digitaal verspreid onder aangeslotenen en relaties van de Stichting Lira, ook onder de ontvangers van een leenvergoeding, waarvan de verdeling jaarlijks door Lira wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting Leenrecht. Wie dit Bulletin digitaal ontvangt, is daarmee niet automatisch bij Lira aangesloten. Aansluiting komt pas tot stand via een handtekening op een zogenoemd aansluitingscontract waarin de auteur bepaalde rechten zoals kabelrechten aan de Stichting Lira in beheer toevertrouwt. Aansluiting bij Lira is kosteloos.