editie 37 / mei 2012

Prijs voor de beste correspondent

Het Lira Auteursfonds Reprorecht heeft samen met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (BJP) een prijs ingesteld voor de (buitenlandse) correspondent. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt. Lira Auteursfonds Reprorecht en Fonds BJP willen met de prijs eer betuigen aan de het werk van de correspondent en de buitenlandjournalistiek, zowel de directe nieuwsvoorziening als achtergrondinformatie (analyses, reportages). De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 5.000,- en een oorkonde.

Prijs voor de beste correspondent

Waarom?

Lira Auteursfonds Reprorecht en het Fonds BJP willen met deze prijs aandacht vragen voor het belang van goede berichtgeving over het buitenland. Het werk van vooral freelancende correspondenten staat onder druk. Krimpende redactiebudgetten - en ook tanende belangstelling voor het buitenland - dwingen hen tot een hogere productie voor meerdere opdrachtgevers, waardoor onderzoek, veldwerk en het grote achtergrondverhaal of de reportage in het gedrang komen. Lira en het fonds BJP hopen dat de prijs een stimulans zal zijn voor kwalitatief hoogwaardige buitenlandjournalistiek.

Waarvoor?

De prijs geldt voor de complete berichtgeving van een freelance correspondent – print, radio, tv, fotografie, online-bladen, blogs – maar bij de toekenning zal de nadruk liggen op de tekst. De prijs wordt voor het eerst uitgereikt in 2013 (voor het werk in 2012). 

Kandidaten kunnen zich aanmelden met een dvd/cd-rom (in vijfvoud) – met daarop een overzicht van het verrichte werk, ondersteund met concrete voorbeelden (artikelen, radio of tv reportage, nieuwsitems, fotografie). Uiterlijke inzendtermijn is 31 januari 2013.

De organisatie is in handen van het Fonds BJP. De prijs wordt tegelijkertijd met de M.J. Brusseprijs, de prijs voor het beste journalistieke boek, uitgereikt. Een onafhankelijke jury beoordeelt zowel de kandidaten voor M.J. Brusseprijs als de kandidaten voor correspondentenprijs. De samenstelling van de jury zal daarop zijn afgestemd. 

Voor meer informatie: 
www.fondsbjp.nl 
020 6386 295

Geke van der Wal,
directeur Fonds BJP