editie 37 / mei 2012

Berichten van het bureau

Lira Auteursfonds Reprorecht: aanvragen vergoeding

Vanaf 2010 beheert Lira het Auteursfonds Reprorecht. Dit fonds is bedoeld om auteurs in de categorieën vak, wetenschap en educatie een reprorechtvergoeding uit te keren. Alleen als u geen reprorechtvergoeding via uw uitgever ontvangt kunt u opgave doen om in aanmerking te komen voor een uitkering. 

Om zeker te weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit het Auteursfonds Reprorecht kunt u hier de lijst met uitgeverijen raadplegen die de reprorechtvergoedingen zelf hebben ontvangen. Deze uitgevers zijn verplicht om minimaal de helft van het door hen ontvangen geld door te betalen aan de door hen vertegenwoordigde auteurs. Staat uw uitgeverij er niet tussen? Dan kunt u waarschijnlijk in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit het Auteursfonds Reprorecht. De overige voorwaarden kunt u op onze website vinden.

Vanaf dit jaar heeft het Lira-bestuur besloten om een naclaimtermijn van 3 jaar in te stellen, net als voor de journalistieke repartities. Dit betekent dat u dit jaar niet alleen voor 2010 een claim kunt indienen, maar ook nog voor 2009 en 2008. Ook voor die jaren treft u het overzicht met deelnemende uitgeverijen aan op onze website.

Lira ontvangt graag uw opgaven voor het Auteursfonds Reprorecht. Het opgavenformulier kunt u hier vinden.
 

 

Lira’s jaarlijkse vergadering van aangeslotenen

Dit jaar zal de vergadering van stemgerechtigde aangeslotenen van Stichting Lira plaatsvinden op zaterdagmiddag 9 juni 2012 in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). In de ochtend worden op dezelfde dag de jaarvergaderingen van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) en haar afdelingen georganiseerd.

Direct aansluitend op Lira’s vergadering organiseren wij een debat waarin de centrale vraag zal zijn of het wenselijk is om het uitlenen van e-books onder het wettelijke leenrechtstelsel te brengen. De dag wordt net als voorgaande jaren afgesloten met een borrel en een dinerbuffet.

Het volledige programma en het jaarverslag zijn vanaf mei te vinden op de website www.lira.nl. Dan worden ook de uitnodigingen verstuurd.

SB