editie 37 / mei 2012

Journalistieke socu-afspraken

Lira doet sinds het samengaan van Nieuwswaarde met Lira een aantal journalistieke repartities. Dat gaat veelal over geringere bedragen dan de Lira-repartities. Door de vaak geringe omvang zijn er hoge percentages nodig aan inhoudingen voor administratiekosten om de kosten te dekken. Om die inhoudingen niet te hoog op te laten lopen zijn er begin 2009 met het oog op het samengaan contractuele afspraken gemaakt tussen Nieuwswaarde en Lira.

Maximaal 15% administratiekosten

Zo staat er in artikel 9.3 van de samenwerkingsovereenkomst te lezen dat Lira in beginsel maximaal 15% aan administratiekosten zal inhouden op uitkeringen aan aangeslotenen van Nieuwswaarde: lees: ontvangers van journalistieke gelden. En waar het hier om gaat: socu-inhoudingen zullen pas worden toegepast indien de inhouding tot bestrijding van de kosten van incasso en repartitie tot onder het maximale niveau van 15% zal zijn gedaald en ook overigens aan de normen van het College voor Toezicht Auteursrechten wordt voldaan.

Met andere woorden: de administratiekosten van journalistieke repartities zullen niet hoger worden dan 15% en pas als die administratiekosten dalen, zal er ruimte ontstaan voor de socu-inhoudingen en daarmee aanspraak op de diensten die vanuit de reguliere socu-inhoudingen worden betaald, zoals een oudedagsvoorziening via het P.C. Boutensfonds enzovoort.

Lira is bezig te bezien op welke manier die daling van administratiekosten kan worden bevorderd. Zo wordt geprobeerd de efficiency te bevorderen door samenvoeging van repartitiestromen, door uniformering van grondslagen voor de repartitie en dergelijke ingrepen meer. Dat kan alleen niet overal, en dat kan niet overal meteen. Maar uiteindelijk wil Lira toe naar een over de hele linie ongeveer gelijk niveau aan administratiekosten waardoor er tegelijk ruimte voor enige socu-inhouding zou komen.

Intussen doet Lira haar best waar passend de journalisten te hulp te komen door het beschikbaar stellen van bijdragen.

Een overzicht van bijdragen aan collectieve journalistieke bestemmingen laat het volgende zien:

- In 2009: 

 • € 3.000: Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek Tegel 2008 (Lira Fonds) 
 • € 3.000: Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek Tegel 2009 (Lira Fonds) 

- In 2010:

 • € 5.000: NVJ Grote Freelancersdag (Auteursfonds Reprorecht)
 • € 2.500: Jubileumviering Raad voor de Journalistiek (Auteursfonds Reprorecht)
 • € 3.000: Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek Tegel 2010 (Auteursfonds Reprorecht)
 • € 1.785: P.C. Boutensfonds Bijdrage voor Journalisten 2011 (Auteursfonds Reprorecht)

- In 2011:

 • € 3.800: 1e conferentie narratieve journalistiek (Auteursfonds Reprorecht)
 • € 6.000: NVJ Uitgave Journalist & Recht (Auteursfonds Reprorecht)
 • € 5.000: NVJ Grote Freelancersdag (Auteursfonds Reprorecht)
 • € 4.100: Masterclass financiële journalistiek (Auteursfonds Reprorecht)
 • € 8.000: 2e Conferentie narratieve journalistiek (Auteursfonds Reprorecht)
 • € 3.000: Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek Tegel 2011 (Auteursfonds Reprorecht)
 • € 7.665: P.C. Boutensfonds Bijdrage voor Journalisten 2012 (Auteursfonds Reprorecht)

KH