editie 37 / mei 2012

Bericht aan voorheen Vevam-scenaristen

Recent is namens Vevam en Lira een brief uitgegaan aan scenarioschrijvers die voorheen lid waren van Vevam en inmiddels aangesloten bij Lira. Tegelijk bevat de brief belangrijke informatie voor scenarioschrijvers die aangesloten zijn bij Lira en via Lira bijvoorbeeld kabelgelden voor speelfilmscenario's bij Vevam claimden. De brief is bedoeld om betrokkenen te informeren over een lastige situatie die de voortdurende aandacht van Lira's bestuur en bureau heeft.


Hoofddorp/Amsterdam april 2012

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij informeren wij u graag over de stand van zaken rondom de overgang van scenarioschrijvers die voorheen bij Vevam waren aangesloten naar Lira.

Vevam voor regisseurs

Begin 2010 ontving u bericht dat Vevam had besloten om vanaf 1 april 2010 een organisatie voor regisseurs te worden. Vevam nam daarmee tegelijk afscheid van de aan haar verbonden scenarioschrijvers en producenten. Daarop hebben Lira en Vevam gesprekken gevoerd over de overgang van de voormalige Vevam-scenaristen naar Lira.


Scenarioschrijvers welkom bij Lira

Veel scenarioschrijvers die bij Vevam waren aangesloten, zijn inmiddels al bij Lira aangesloten en Lira heet alle schrijvers graag welkom. Wel is het natuurlijk belangrijk dat bij zo’n verschuiving ook de bijbehorende geldstromen ‘meeschuiven’. Want terwijl Lira tot nu toe incasseert en uitkeert voor werken die door of in opdracht van een (Nederlandse of buitenlandse) publieke omroep via een substantiële investering waren geproduceerd, bewerkt, vertaald of ondertiteld, keerde Vevam kabelgeld uit voor onafhankelijk (commercieel) geproduceerde werken, voor speelfilms, animatiefilms en documentaires.


Het kabelcollectief

Het geld dat distributeurs betalen voor de uitzendingen via de kabel wordt geïncasseerd door het kabelcollectief. Daarin zitten niet alleen Lira en Vevam, maar ook Buma (componisten en tekstdichters), Sekam (Nederlandse producenten), Agicoa (buitenlandse producenten), Pictoright (visuele makers) en sinds vorig jaar ook Norma (acteurs). Logischerwijs betekent de overgang van een nieuwe groep scenarioschrijvers naar Lira en de bijbehorende repertoire-uitbreiding dan ook dat er bij de kabelverdeling een deel van het geld dat voorheen bestemd was voor Vevam-scenaristen, nu naar Lira zal moeten gaan. Want wat Lira niet ontvangt, kan zij ook niet uitkeren. Binnen het kabelcollectief vinden hier al geruime tijd onderhandelingen over plaats, maar een definitieve verdeling is nog steeds niet vastgesteld.


Uitkeringen over 2010

Lira heeft de kabelgelden over 2010 eind 2011 uitgekeerd. Vevam heeft voor het jaar 2010 echter nog niet kunnen uitkeren, aangezien Vevam dit geld nog niet heeft ontvangen. Voor de periode tot en met 2010 loopt de incasso van Vevam – in tegenstelling tot die van Lira – indirect via Agicoa en Sekam, waardoor de uitkeringen van Vevam altijd al later konden worden verzorgd. Vevam hoopt op korte termijn over te kunnen gaan tot de uitkeringen over de eerste drie maanden van 2010.

Lira is in goed overleg met Vevam voornemens om tegelijkertijd of direct na de uitkering van Vevam over het eerste kwartaal van 2010, de kabeluitkeringen over de periode 1 april 2010-31 december 2010 te verzorgen. Deze periode moet worden gezien als een overgangsperiode waarvoor Vevam aan Lira een vergoeding beschikbaar zal stellen. De uitkering van Lira zal derhalve uitgaan van de tot op heden voor de betreffende groep scenarioschrijvers gebruikelijke vergoedingen van Vevam.

Pas nadat definitieve overeenstemming binnen het kabelcollectief is bereikt over de overgang van het voormalige Vevam-repertoire naar Lira per 1 januari 2011, zal Lira ertoe over kunnen gaan om haar repartitiereglementen te wijzigen en haar repertoire uit te breiden met commercieel geproduceerde werken, speelfilms, animatiefilms en documentaires.


Uw opgave voor 2010

Graag ontvangt Vevam uw opgave van uitgezonden werken in het eerste kwartaal van 2010, voor zover u dit nog niet heeft gedaan. Wilt u opgave doen van uw werk dat is uitgezonden op televisie in de laatste negen maanden van 2010 en dat voorheen door Vevam werd vertegenwoordigd, dan kunt u dat bij Lira doen. Lira en Vevam hopen op een spoedige afwikkeling van de gesprekken die binnen het kabelcollectief worden gevoerd en houden u graag op de hoogte van de voortgang.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Verschuur, Lira
Sylvia Brandsteder, Vevam