editie 37 / mei 2012

Mededelingen van het Lira-bestuur

Klachtencommissie leenrecht over het jaar 2011

Bij afwezigheid van klachten inzake de leenrechtrepartities van eind 2011 hoefde de bestuurscommissie die zich daarover buigt, niet bijeen te komen. Binnengekomen correcties en naar voren gebrachte op- en aanmerkingen konden op bureauniveau worden afgehandeld en tot een goed einde worden gebracht. 

 

Verlengingenprocedure

Door de Stichting Leenrecht wordt in cassatie een procedure bij de Hoge Raad gevoerd over de verlengingenkwestie. Dat wil zeggen dat er een antwoord wordt gezocht op de vraag: is een verlenging van een uitlening een nieuwe uitlening waarvoor door de openbare bibliotheken betaald zou moeten worden? In de Auteurswet is niet een-twee-drie het passende antwoord te vinden. Omdat een verlenging nieuwe uitleen in de weg staat en de auteur en uitgever daardoor een nieuwe leenvergoeding zouden kunnen mislopen, lijkt de argumentatie van de Stichting Leenrecht ten gunste van de stelling 'de verlenging is een nieuwe uitleen waarvoor een vergoeding verschuldigd is' sterk.

De uitspraak van de Hoge Raad laat wel nog even op zich wachten. De behandeling kan uitlopen tot in de tweede helft van 2012 of het begin van 2013. Intussen bestaat er ten aanzien van verlengingen nu al enkele jaren een onzekere situatie. Dat maakt het er voor bibliotheken die uit voorzichtigheid geld opzij leggen, niet gemakkelijker op. 

KH