editie 37 / mei 2012

Agenda

Repartitie data 2012 

Repartitie Theaterteksten, 2011-4   januari
Repartitie Theaterteksten, 2012-1   april 
Narepartitie NWS Journalistieke gelden, 2008, 2009 & 2010   april 
Narepartitie  LiteROM, 2007-2010   april 
Narepartitie  LNR Daisy-ROM's, 2009-2011   april 
Narepartitie Kabel TV, 2007-2010   mei 
Narepartitie  Kabel Radio, 2007-2010   mei
Narepartitie Thuiskopie Audio, 2006-2010   mei
Narepartitie LNR Geschriften, 2007-2011   mei
Narepartitie LNR Multimedia, 2008 t/m 2011   mei
Repartitie Kabel Radio / Thuiskopie Audio, 2011   juni 
Repartitie  Theaterteksten, 2012-2   juli
Repartitie LNR Geschriften, 2012   augustus
Repartitie en narepartitie LNR Luisterboeken, 2009 t/m 2011 & 2012   september
Repartitie Kabel TV, 2011   september
Repartitie LiteROM, 2011   september
Repartitie Nieuwswaarde, 2011   oktober
Repartitie  Auteursfonds, 2010   oktober
Repartitie Theaterteksten, 2012-3   oktober
Repartitie en narepartitie Thuiskopie Video, 2011 en 2006-2010   december
Repartitie Multimedia, 2012   december
Repartitie Opvoeringsrecht, 2012   december
        

Lira Fonds-aanvragen voor culturele gelden in 2012

De adviescommissie van het Lira Fonds die de culturele aanvragen bij het Fonds beoordeelt en die bestaat uit vier externe deskundigen en twee leden van het Lira Fonds-bestuur, vergadert zes keer per jaar, en wel in de regel op de eerste donderdag van elke even maand. In het jaar 2012 komt de adviescommissie volgens dit schema nog bij elkaar op 7 juni, 2 augustus, 4 oktober en 6 december 2012.

Mocht een vergadering op de geplande dag geen doorgang kunnen vinden, dan wordt alsnog een aantal dagen later vergaderd.

Aanvragen dienen uiterlijk drie weken voor de betreffende vergadering ten kantore van Lira in Hoofddorp te zijn ontvangen, in achtvoud, met een ingevuld aanvraagformulier, een beschrijving van het project, een duidelijke begroting en cvs van betrokken auteurs. Het zij nog maar eens met nadruk gezegd: omdat het Lira Fonds veelal auteurshonoraria financieel ondersteunt, dienen deze op de begroting met naam en bedrag gespecificeerd voor te komen. Anders ontbreekt een subsidiabele post en pakt het besluit vrijwel zeker negatief uit. Nadere informatie over een en ander is te vinden op www.lira.nl/lirafonds en telefonisch te verkrijgen bij Bart Schomaker die het secretariaat over het Fonds voert: telefoon 023-799 78 07 of per e-mail: bart.schomaker@cedar.nl.

KH