editie 37 / mei 2012

Exit Daisy-ROMs

Vanaf 2012 vervalt de Leenrecht Daisy-ROM repartitie van Lira. Daisy-ROMs zijn gesproken boeken voor personen met een leeshandicap. Lira keerde vanaf 2009 hiervoor uit.

Stichting Leenrecht incasseert vanaf dit jaar geen vergoedingen meer voor het uitlenen van gesproken boeken door openbare bibliotheken, omdat deze vanaf 1 januari 2012 niet meer onderworpen zijn aan het leenrecht.

Nieuwe regeling

In een regeling die uitgevers en bibliotheken in december 2011 sloten is afgesproken dat de openbare bibliotheken vanaf 2012 de gesproken boeken gescheiden moeten houden in hun collectie. Vanaf nu kunnen de gesproken boeken dan ook alleen nog maar uitgeleend worden aan leesgehandicapten door middel van een leesgehandicapten-pas.

Dit geldt niet voor luisterboeken: anders dan Daisy-ROMs zijn luisterboeken commerciële uitgaven die niet specifiek bedoeld zijn voor leesgehandicapten. De leenrechtvergoeding voor luisterboeken blijft bestaan en bibliotheken zullen ervoor zorgen dat de uitleningen van gesproken boeken en van luisterboeken niet door elkaar lopen.

Stichting Lira zal dit jaar nog eenmaal een repartitie Leenrecht Daisy-ROM uitvoeren: de reguliere repartitie Daisy-ROM 2011 en de narepartities Leenrecht Daisy-ROM 2009 en 2010. Daarna sluiten wij deze repartities af.

SB