editie 37 / mei 2012

Gezocht: leenrechthebbende schrijvers en vertalers (of hun erven)

Medewerkers van Stichting Lira zijn continu op zoek naar schrijvers en vertalers voor wie nog leenrechtgelden uit het verleden beschikbaar zijn. Naar hen wordt gezocht via uitgevers, digitale sociale media, blogs, websites enzovoort. Desondanks blijven er altijd rechthebbenden over van wie we onvoldoende gegevens hebben om gelden aan hen uit te keren.

Op onze zoektocht naar adressen van auteurs, vertalers, bewerkers en samenstellers (of hun erven) wier titels worden uitgeleend door Nederlandse openbare bibliotheken, valt gelukkig regelmatig via internet een e-mailadres te achterhalen, heeft iemand een eigen website of valt er een werkgever te vinden. Zo kunnen we iemand, al dan niet via een omweg, op het bestaan van Stichting Lira wijzen. 

Helaas zijn er echter nog vele rechthebbenden bij wie een zoektocht op het internet weinig soelaas biedt, en waar het boek dat zij geschreven of vertaald hebben, de enige leidraad blijft waar wij op af kunnen gaan.

Uitgevers zijn gelukkig vaak bereid adressen die bij hen bekend zijn, door te geven, en zij worden dan ook regelmatig door ons geraadpleegd. Zij hebben echter niet altijd gegevens van de gezochte personen meer, of de adressen zijn niet meer actueel. 

Wij roepen daarom graag uw hulp in. Niet alleen via dit Bulletin, maar sinds enige tijd sturen wij onze ‘gezocht’ lijst ook digitaal via Twitter de wereld in. Wij hopen daardoor nog meer rechthebbenden te kunnen bereiken. Wilt u ons hierbij helpen? Volgt u ons dan op www.twitter.com/stichtinglira en zegt het voort.

Lira keert met terugwerkende kracht de leenrechtvergoeding uit, vaak ook nog voor (populaire) titels uit de jaren tachtig. Veel uitgeleende genres zijn o.a. kinderboeken, kasteel- en doktersromans, misdaadromans, hobbyboeken, kookboeken en stripboeken. 

Voor de gezochte rechthebbenden in bijgaande korte lijst staat er geld gereserveerd. Dus kent u het adres van een of meer van deze Nederlandse of Vlaamse auteurs of vertalers (of hun erven), of heeft u een tip waar we meer over hen te weten zouden kunnen komen, mailt, schrijft of belt u Lira dan a.u.b.: e-mail lira@cedar.nl; telefoonnummer 023 870 0202.

Ook als u mensen kent die niet op bijgaande lijst staan, maar wier werk wel in de Nederlandse openbare bibliotheken uitgeleend wordt, nodigen wij hen van harte uit contact met ons op te nemen via ons emailadres of telefoonnummer, of een kijkje te nemen op onze website: www.lira.nl

Wij hopen weer van u te horen. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

OvdT

Gezocht:

Atari, Samira
Burg, Marjoleine ter
Gier, Paul de
Giessen, Martine van 
Hermans-de Roos, Dhr. A.E. 
Kooreman, Marja
Marken, Frederika van
Meijer, Marion
Tholema, mevr. A.C.
Toolen, Hans van der

 

Van de redactie

Naar het zich laat aanzien zal dit de laatste editie van de rubriek GEZOCHT! zijn. U kunt aan de beknoptheid van de lijst  merken dat de werkzaamheden in deze speurtocht er zo goed als óp zitten. Het is een langdurige en intensieve operatie geweest die veel succes met zich mee heeft gebracht, zoveel succes dat er niet zo veel namen meer zijn om met een kans op succes naar te zoeken.

Hartelijk dank voor uw aller medewerking en waarschijnlijk zullen wij in andere verbanden een nieuw beroep op uw coöperatie gaan doen om rechthebbenden te vinden. 

Hartelijk dank ook aan het team van Lira-medewerkers dat leidend in de speuracties is geweest.

KH