editie 20 / september 2006

Waar denken we over?

We denken er vooral over hoe we aan de wensen van tegemoet kunnen komen die door diverse vertegenwoordigers van uiteenlopende soorten schrijvers en vertalers werden geuit in het Lira Forum, dat plaats vond onmiddellijk na de Lira- jaarvergadering op 3 juni 2006. Individuele leden van dat Forum formuleerden de volgende wenselijkheden:

- Lira dient bij omroepen administratief dezelfde positie te krijgen als Buma heeft
- Lira dient uitvoering te geven aan het poëzie-online-project, kijkend naar wat de ALCS op dat terrein doet: 15 pond voor de licentie om een gedicht voor te dragen
- Lira dient zich beter en breder bekend te maken
- Lira moet moderner communiceren in de vorm van een elektronische nieuwsbrief
- Lira zou iets moeten doen tegen de leenrechtvrijstelling die de Auteurswet aan universiteitsbibliotheken verleent
- Lira zou actiever moeten worden op het terrein van de digitale boeken en alles wat daarmee
samenhangt, dus met betrekking tot e-books, printing on demand etc..
- Lira zou actiever moeten worden op het terrein van internetrechten op boeken en inzake merchandising
- Lira zou haar positie tegenover commerciële omroepen moeten zien te versterken
- Lira zou meer aandacht moeten hebben voor beginnende schrijvers
- Lira zou een sterkere positie in moeten nemen tegenover buitenlandse producenten
- Lira zou toneellicenties moeten gaan aanbieden
- Lira zou zich moeten begeven op het terrein van de toneelvertalingen
- Lira zou de Vertalersvakschool moeten gaan ondersteunen
- Lira zou actie moeten ondernemen tegen de soms grootscheepse diefstal van toneelteksten bij het amateurtoneel