editie 20 / september 2006

Agenda

- Repartitiedata: 

Leenrecht 2005: december 2006
 

- Achtste Literaire Vertaaldagen

De achtste Literaire Vertaaldagen zullen worden gehouden op vrijdag 15 en zaterdag 16 december 2006 in Utrecht. Onderwerp van de symposiumdag is het vertalen van humor in de breedste zin des woords, met aandacht voor vertalingen van literaire fictie, stripvertalingen en filmvertalingen. De ‘‘bijzondere’’ workshops zijn dit jaar Nederlands-Pools en Pools-Nederlands.

Wie in de bestanden van de werkgroep Vertalers van de (Nederlandse) Vereniging van Letterkundigen en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds is opgenomen, ontvangt automatisch een inschrijfformulier. Overige belangstellenden kunnen zich wenden tot het Vertalershuis Amsterdam, Van Breestraat 19, 1071 ZE Amsterdam, e-mail  HYPERLINK mailto:verthuis@xs4all.nlverthuis@xs4all.nl. De inschrijfformulieren zullen eind september worden rondgestuurd en tegelijkertijd worden gepubliceerd op de websites van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, het Fonds voor de Letteren en het Steunpunt Literair Vertalen.

De Literaire Vertaaldagen zijn uitsluitend bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of aantoonbaar bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. Belangstellenden die niet aan deze criteria voldoen, zullen gezien de te verwachten belangstelling vermoedelijk teleurgesteld moeten worden.

RV

- LIRA-Fondsaanvragen in 2006

De adviescommissie van het LIRA Fonds vergadert zes keer per jaar, en wel in de regel op de eerste donderdag van elke even maand. In het jaar 2006 wordt er volgens dit schema nog vergaderd op 5 oktober en 7 december 2006.

Aanvragen dienen uiterlijk drie weken voor de betreffende vergadering ten kantore van LIRA te zijn ontvangen, in achtvoud, met een ingevuld aanvraagformulier, een beschrijving van het project, een duidelijke begroting en CV’s van betrokken auteurs. Het zij nog maar eens met nadruk gezegd: omdat het LIRA Fonds veelal auteurshonoraria financieel ondersteunt, dienen deze op de begroting met naam en bedrag gespecificeerd voor te komen. Anders ontbreekt een subsidiabele post en pakt het besluit vrijwel zeker negatief uit. Nadere informatie over een en ander is te vinden op www.lira.nl/lirafonds en telefonisch te verkrijgen bij Bart Schomaker die het secretariaat over het Fonds voert: telefoon 023-799 78 07 of per e-mail: bart.schomaker@cedar.nl.

KH