editie 20 / september 2006

Mededelingen van het Lira-bestuur

- Willem Capteyn, vanaf het begin in 1986 bij Lira betrokken en vele jaren vice-voorzitter, heeft na twintig jaar actieve dienst te kennen gegeven dat hij per einde 2006 terug wil treden. Zijn verdiensten voor Lira zijn groot. Van hem zal het bestuur op passende wijze afscheid nemen.

- Tijdens de feestelijke jaarvergadering op 3 juni 2006 in de Industrieele Grote Club in Amsterdam is op een bindende voordracht van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers voor een periode van drie jaar in het bestuur van de stichting Lira benoemd de scenarioschrijver Robert Alberdingk Thijm. Het is de bedoeling dat hij na een korte inwerkperiode de bestuurlijke zaken overneemt die speciaal scenarioschrijvers aangaan en die tot einde 2006 behartigd blijven worden door de vice-voorzitter van Lira, Willem Capteyn.

- In dezelfde vergadering werd voorzitter Kees Holierhoek wederom voor drie jaar in het bestuur van Lira herverkozen en wel op een bindende voordracht van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV).

- Eveneens in die vergadering van 3 juni werd Marjan Berk op voordracht van de vergadering van aangeslotenen herbenoemd voor een periode van drie jaar.

KH