editie 20 / september 2006

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting Lira, opgericht op 23 oktober 1986, beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers, vertalers en journalisten die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.

Postadres:

Stichting Lira

Postbus 3060

2130 KB Hoofddorp

 

Bezoekadres:

Siriusdreef 22-28

2132 WT Hoofddorp

 

Telefoon: 023 - 799 78 06

Fax: 023 - 799 77 00

E-mail: lira@cedar.nl

Website: www.cedar.nl

 

Bankrekeningnummers:

ABN: 54 64 92 665

Postbank: 50 01 51

Bestuur Stichting LIRA:

Kees Holierhoek, voorzitter

Willem Capteyn, vice-voorzitter

Nelleke van Maaren, secretaris

Rien Verhoef, penningmeester

Marjan Berk, lid

Tijs van den Boomen, lid

Robert Alberdingk Thijm, lid

Bureau Stichting LIRA:

directeur:

André Beemsterboer

 

accountmanager:

Schelte van Ruiten

 

secretariaat:

Hester Fidder

Jolanda Overkleeft

commercieel-administratief medewerker:

Marianne Bovet

Martin van Dam

Nancy den Dekker

Talitha van Hattem

Mariska Kolman

Tamara Meert

Bart Schomaker

Odile van der Tweel

 

informatiebeheerder:

Jeroen van den Bergh