editie 20 / september 2006

De revisor - of wat subsidieert het LIRA Fonds zoal?

Zoals u weet, geven we af en toe voorbeelden van culturele projecten die door het LIRA Fonds worden gesteund om u op de hoogte te houden van de manier waarop het Fonds de gelden besteed die door u allen – soms door de overheid verplicht, soms op grond van internationale afspraken – worden opgebracht voor sociale en culturele doeleinden. Het LIRA Fonds, een zelfstandige stichting, houdt zich, zoals u ook weet, uitsluitend bezig met het subsidiëren van culturele projecten.

Deze keer willen wij u een project voorstellen van het literaire tijdschrift De Revisor. De Revisor maakt jaarlijks een themanummer dat is gewijd aan de samenwerking tussen literatoren en beoefenaars van andere artistieke disciplines. In voorafgaande jaren waren dat bij voorbeeld het Centraal Museum in Utrecht en de Nederlandse Bachvereniging. Dit jaar gaat het om een liedtekst/poëzie project getiteld ‘De avond van het liefdeslied’ waarbij wordt samengewerkt met de NPS (Nederlandse Programma Stichting) en Dahl TV. 

Tussen muziek en poëzie bestaat sinds mensenheugenis een innige band, maar in de negentiende eeuw is geleidelijk een kloof ontstaan tussen de ‘officiële’ poëzie, op papier gedrukt en in de betere boekhandel te koop, en het werk van tekstdichters/componisten zoals we dat bij voorbeeld uit de popmuziek kennen. Dat die kloof allerminst onoverbrugbaar is bewijzen bij voorbeeld moderne tekstschrijvers/dichters/zangers als Bob Dylan en Jacques Brel, die zonder muziek ondenkbaar zijn. De bedoeling van het Revisor-project is deze kloof (tijdelijk) te dichten door dertien dichters en dertien tekstdichters/componisten te combineren en elk duo te verzoeken een liedtekst met hitpotentie te schrijven. Allen zijn geselecteerd door de redactie van De Revisor (Allard Schöder en Ilja Leonard Pfeijffer), waarbij de voornaamste overweging was dat ze – naar het literaire oordeel van De Revisor – tot de top behoren van wat de Nederlandse en Vlaamse poëzie/literatuur op het moment te bieden heeft. Daaruit zijn intrigerende koppels voortgekomen als – bijvoorbeeld - Hagar Peeters/Martin Buitenhuis (Van Dik Hout), Menno Wigman/Erik de Jonge (Spinvis),  Joost Zwagerman/Frédérique Spigt, Manon Uphoff/Maarten van Roozendaal en Peter Verhelst/Ann Pierlé. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat bestaande gedichten ‘op muziek worden gezet’, maar juist dat uit een creatief proces tussen beide makers een nieuwe liedtekst ontstaat.

Het project zal uitmonden in verschillende activiteiten. In de eerste plaats komt in oktober een speciaal nummer van De Revisor uit (met DVD) waarin ook zal worden ingegaan op de geschiedenis en achtergrond van de liedtekst en samenwerkingsverbanden tussen auteurs en componisten uit het verleden. Verder staat gepland het concert ‘De avond van het Liefdeslied, Alle dertien goed!’, een 90 minuten durend live-optreden (opnames op 2 oktober in Paradiso) dat medio oktober door de NPS TV wordt uitgezonden. De liederen zullen die avond voor het eerst aan het publiek worden gepresenteerd. Van enkele koppels worden korte televisiereportages gemaakt om het ontstaansproces te belichten of korte interviews op de avond van het concert. En daarnaast wil NPS TV intensief samenwerken met NPS Radio en in dezelfde periode interviews met de betrokken dichters en tekstdichters/componisten uitzenden en – wie weet – de liederen promoten.

Het is dus zaak boekhandel, radio en TV in de eerste weken van oktober goed in de gaten te houden om de resultaten te beoordelen van dit boeiende project, dat uiteindelijk ten doel heeft ‘luisterliederen’ te stimuleren waarin tekst en muziek een gelijkwaardige hoge kwaliteit hebben

NvM