informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 20 / september 2006

Tevredenheidsonderzoek Lira 2006

Aan sommige trends valt niet te ontkomen. Vooral niet aan trends waar ook iets goeds in zit, zoals het tevredenheidsonderzoek. Het bedrijfsleven kan al jaren niet meer zonder. Waarom dan ook Lira niet?

Lira bestaat 20 jaar

Op 3 juni j.l. was de LIRA-jaarvergadering van aangeslotenen een bijzondere aangelegenheid. De bijeenkomst vond, vanwege het feestelijke tintje en de te verwachten toeloop van aangeslotenen (130), plaats in de Industrieele Grote Club op de Dam in Amsterdam.

Gedicht Kado

Het bestuur van de Stichting Lira werd aan het eind van de jaarvergadering op 3 juni 2006 verrast met het gedicht xxx van Tsead Bruinja, een cadeau van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV), de beroepsvereniging van schrijvers en vertalers waarmee Lira nauwe banden onderhoudt. Met toestemming van de dichter (waarvoor onze dank) publiceren we het alhier:

Oudedagsvoorziening Auteurs

Begin 2006 heeft het P.C. Boutensfonds de deuren opengezet om nieuwkomers welkom te heten. Dat gebeurde in de publiciteitsorganen van de VSenV en van Lira. Inmiddels is de termijn voor aanmelding door belangstellenden per 31 mei 2006 afgesloten.

Scenarioschrijvers en commerciële omroepen

18 Mei jongstleden heeft LIRA samen met het Netwerk Scenarioschrijvers een bijeenkomst georganiseerd met scenarioschrijvers die vooral werken voor commerciële omroepen.

Mededelingen van het Lira-bestuur

Waar denken we over?

Hoe kom ik al auteur aan hulp en advies?