informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 20 / september 2006

Tevredenheidsonderzoek Lira 2006

Aan sommige trends valt niet te ontkomen. Vooral niet aan trends waar ook iets goeds in zit, zoals het tevredenheidsonderzoek. Het bedrijfsleven kan al jaren niet meer zonder. Waarom dan ook Lira niet?
lees meer

Lira bestaat 20 jaar

Op 3 juni j.l. was de LIRA-jaarvergadering van aangeslotenen een bijzondere aangelegenheid. De bijeenkomst vond, vanwege het feestelijke tintje en de te verwachten toeloop van aangeslotenen (130), plaats in de Industrieele Grote Club op de Dam in Amsterdam.
lees meer

Gedicht Kado

Het bestuur van de Stichting Lira werd aan het eind van de jaarvergadering op 3 juni 2006 verrast met het gedicht xxx van Tsead Bruinja, een cadeau van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV), de beroepsvereniging van schrijvers en vertalers waarmee Lira nauwe banden onderhoudt. Met toestemming van de dichter (waarvoor onze dank) publiceren we het alhier:
lees meer

Oudedagsvoorziening Auteurs

Begin 2006 heeft het P.C. Boutensfonds de deuren opengezet om nieuwkomers welkom te heten. Dat gebeurde in de publiciteitsorganen van de VSenV en van Lira. Inmiddels is de termijn voor aanmelding door belangstellenden per 31 mei 2006 afgesloten.
lees meer

Scenarioschrijvers en commerciële omroepen

18 Mei jongstleden heeft LIRA samen met het Netwerk Scenarioschrijvers een bijeenkomst georganiseerd met scenarioschrijvers die vooral werken voor commerciële omroepen.
lees meer

Mededelingen van het Lira-bestuur

lees meer

Waar denken we over?

lees meer

Hoe kom ik al auteur aan hulp en advies?

lees meer

Lira Fonds-beleid

lees meer

Gouden Strop 2006

lees meer

De revisor - of wat subsidieert het LIRA Fonds zoal?

Zoals u weet, geven we af en toe voorbeelden van culturele projecten die door het LIRA Fonds worden gesteund om u op de hoogte te houden van de manier waarop het Fonds de gelden besteed die door u allen – soms door de overheid verplicht, soms op grond van internationale afspraken – worden opgebracht voor sociale en culturele doeleinden. Het LIRA Fonds, een zelfstandige stichting, houdt zich, zoals u ook weet, uitsluitend bezig met het subsidiëren van culturele projecten.
lees meer

Agenda

lees meer

Berichten en adviezen van het bureau

lees meer

Gezocht: leenrechthebbende schrijvers en vertalers (of hun erven)

lees meer

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting Lira, opgericht op 23 oktober 1986, beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers, vertalers en journalisten die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.
lees meer

Colofon

lees meer