editie 36 / december 2011

Uitkering kabelgelden

Elk jaar keert Stichting Lira kabelgelden uit voor televisieprogramma’s die zijn uitgezonden op publieke en regionale zenders of digitale themakanalen van de publieke omroep en radioprogramma’s die zijn uitgezonden op publieke en/of regionale radiozenders.

Uitkering kabelgelden

Benodigde informatie

De beschikbare gelden worden uitgekeerd op basis van het aantal uitzendminuten. Om deze vast te stellen worden voor de uitkering Kabel Televisie bestanden met uitzendgegevens bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) aangeschaft. Voorheen kocht Lira ook bestanden bij de Stichting Kijkonderzoek, maar met het oog op de kosten zijn we daar per dit jaar mee gestopt.

Geen enkele leverancier van bronbestanden beschikt echter over de voor Lira cruciale informatie welke makers hebben meegewerkt aan de televisieprogramma’s. Voor deze gegevens zijn wij dan ook afhankelijk van de opgaven van de bij Lira aangesloten rechthebbenden zelf.

Voor de uitkering Kabel Radio zijn overigens geen uitzendbestanden beschikbaar en daardoor wordt deze alleen op basis van de opgaven berekend.


Wie?

De kabelvergoedingen die door Stichting Lira worden uitgekeerd, zijn bestemd voor makers van tekst. Er wordt met name opgave gedaan door scenarioschrijvers, vertalers, bewerkers en ondertitelaars. Maar ook wanneer uw werk wordt voorgelezen op televisie of radio, komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. Bijvoorbeeld wanneer uw gedicht in een radioprogramma wordt voorgedragen of wanneer er uit uw boek wordt voorgelezen in een televisieprogramma.

Het is daarbij wel belangrijk dat u dit zelf bijhoudt, omdat de bronbestanden alleen informatie over het complete programma bevatten en niet van de losse programmaonderdelen. U kunt dit tot vijf jaar terug aan ons opgeven via het opgavenformulier dat u kunt vinden op onze website www.lira.nl.

Om aanspraak te maken op de kabelvergoeding dient u overigens wel via het aansluitingscontract bij Lira te zijn aangesloten. Voor de volledige voorwaarden van de uitkeringen Kabel Televisie en Kabel Radio verwijzen wij u graag naar onze repartitiereglementen die u ook kunt vinden op onze website.

 

Wanneer?

Soms bereiken ons berichten over verwarring omtrent het moment van uitbetalen van de kabelgelden. In het verleden keerde Lira de beschikbare gelden halverwege het jaar uit. Vanwege de tijd die wij nodig hebben om de NPO-bestanden en de binnengekomen opgaven te verwerken, is dit de afgelopen vijf jaar echter niet haalbaar gebleken. De afgelopen jaren hebben de uitkeringen dan ook steeds in het laatste kwartaal plaatsgevonden. Dit zal ook voor de komende uitkeringsronde het geval zijn.

SB