editie 36 / december 2011

Journalistieke aansluiting

In week 45 (dat wil zeggen: vanaf 7 november 2011) zijn er met de post 2500 aansluitingscontracten toegestuurd aan even zoveel journalisten in de hoop dat zij zich aan zullen sluiten bij Lira. Voor degenen die door Lira bij het samengaan van Nieuwswaarde en Lira begin 2009 welkom zijn geheten, is dat dan een formele bevestiging van wat materieel al sterk op een aansluiting leek. Voor anderen is het een gloednieuw aansluitingscontract.

Journalistieke aansluiting

Overleg met NVJ, FLA en NUV

Lang en intensief heeft Lira over de inhoud van het journalistieke aansluitingscontract overlegd met de Sectie Freelancers van de NVJ en met de afdeling FLA van de VSenV. Dat het zolang heeft geduurd, heeft mede te maken met het overleg dat Lira met het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) voerde over de collectieve toepassing van aan Lira facultatief via het aansluitingscontract  door auteurs en journalisten overgedragen digitale rechten. Een convenant daarover kwam pas in maart 2011 tussen Lira en het NUV tot stand.

Deze overeenkomst met het NUV is in de tekst van het aansluitingscontract ter toelichting genoemd, maar wezenlijk verschilde het rondgezonden aansluitingscontract niet van het contract dat Lira sinds een paar jaar voor aansluiting gebruikt. Het gaat steeds om rechten op teksten en om rechten op producties van velerlei aard die op teksten gebaseerd zijn, zoals audiovisuele werken, multimediale producties, ook musicals en opera’s (traditioneel grootrecht genoemd) en dergelijke meer.


10 goede redenen voor aansluiting bij Lira

Om auteurs en journalisten tot aansluiting te bewegen heeft Lira 10 goede redenen geformuleerd die zich, volledig maar – ik hoop – nog even kernachtig uitgeschreven, als volgt laten lezen:

  1. Extra inkomsten uit collectieve exploitatie van rechten en vergoedingsaanspraken die auteurs niet of nauwelijks zelf kunnen verzilveren.
  2. Collectieve onderhandelingen namens auteurs met uitgevers, producenten en exploitanten, zodat individuele relaties niet verstoord raken.
  3. Informatie en advies via Lira’s website, Lira’s Bulletin en Lira’s medewerkers
  4. Juridische steun van Stichting Rechtshulp Auteurs bij professionele geschillen. (Voor leden van de NVJ: directe bijstand door de juridische dienst van de NVJ.)
  5. Toegang tot het Contractenbureau dat scenaristen en toneelschrijvers helpt bij individuele contractonderhandelingen tegen een bescheiden vergoeding.
  6. Toegang tot het P.C. Boutensfonds dat een financiële bijdrage levert bij het opbouwen van een oudedagsvoorziening.
  7. Ondersteuning via Lira’s zusterorganisaties bij buitenlandse contacten en contracten, zoals bij tv-drama en toneel.
  8. Hulp en advies bij grootschalige inbreuken zoals het Google Book Project.
  9. Stemrecht bij het benoemen van het Lira-bestuur op de jaarlijkse vergadering van aangeslotenen.
  10. Het recht om mee te spreken over het gevoerde en nog te voeren Lira-beleid.

KH