editie 36 / december 2011

Berichten van het bureau

Berichten van het bureau

Beveiliging Lira’s webportal

Er is de laatste tijd een hoop te doen over de beveiliging van internet websites en de eventuele risico’s voor de bezoekers. Omdat de stichtingen binnen Cedar steeds meer van portal technologie gebruik maken, waarbinnen ook persoonlijke en/of financiële gegevens getoond worden, is ook hier een adequate beveiliging van belang.

In samenwerking met VX en 4Net, tonen de Lira, Pro en Reprorecht portals, per vandaag, 4 oktober 2012, een slotje op de internet browser, wat inhoudt dat deze portals vanaf nu gecertificeerd beveiligd zijn. Voor de bezoeker betekent dit dat hun gegevens versleuteld zijn en verstuurd worden over een beveiligde verbinding. Hiermee is een eerste stap gezet met de infrastructurele beveiliging van onze portals. De volgende stap is om ook functioneel het inlog proces te verbeteren.

DM


De portal van Lira

In juli 2011 zag de webportal van Lira het levenslicht. De portal moet uitkomst bieden in de continue strijd tegen stijgende kosten en daarnaast de communicatie tussen rechthebbenden en Lira makkelijker maken.

In de maanden na de introductie hebben veel aangeslotenen gehoor gegeven aan ons verzoek om terugkoppeling te geven en ons te laten weten of functionaliteiten anders of beter kunnen worden ingericht. Veel van deze opmerkingen zijn voor ons goed bruikbaar. Lira wil dan ook iedereen die feedback heeft gegeven, of gaat geven, bedanken. Met uw hulp kunnen we de portal immers steeds blijven verbeteren.

Wat staat er in de nabije toekomst op stapel?

  • Verbeterde structuur en toegankelijkheid: het scherm met het overzicht van werken, aandelen en andere samenhangende onderdelen wordt aangepast en is voortaan met minder muisklikken toegankelijk.
  • Verbeterde administratie: invulschermen om zelf nieuwe werken op te geven worden toegevoegd.
  • Rapportagemogelijkheden: mogelijkheid om als rechthebbende gedetailleerde overzichten op te vragen van uw werken.
  • Digitaal invulbare formulieren: standaardformulieren die gebruikt worden, worden digitaal invulbaar volgend jaar. Voor uw en onze administratie wel zo gemakkelijk en ook nog eens papierbesparend dus beter voor het milieu.
  • Direct aanmelden/aansluiten: via de website van Lira wordt de mogelijkheid toegevoegd om u direct aan te melden of aan te sluiten.
  • Aandelenmutatie: om te zorgen dat de aandelenverdeling voortaan juist geregistreerd wordt, komt in de toekomst de mogelijkheid om mederechthebbenden op te geven.
  • Opgeven uitgezonden programma’s in het buitenland: rechthebbenden die een kabel- en/of thuiskopievergoeding ontvangen, krijgen de mogelijkheid om in het buitenland uitgezonden programma’s op te geven.

Uiteraard houden wij u graag op de hoogte van toekomstige wijzigingen en blijven wij u dankbaar voor tips, suggesties en opmerkingen.

SG

 

Schikkingsvoorstel Google: uitstel tot juli 2012

Al jaren volgt Lira de rechtszaak rondom de grootschalige digitalisering door Google op de voet. Het schikkingsvoorstel van Google met de Amerikaanse Association of American Publishers en de Authors Guild is op 22 maart 2011 door rechter Denny Chin van de rechtbank New York afgewezen. Google had daarin aangedrongen op een opt-out-regeling, die het direct ingrijpen van de auteursrechthebbenden vereist wanneer zij niet willen deelnemen aan dit project. Rechter Chin oordeelde dat een dergelijke benadering niet eerlijk is, onredelijk en ongeschikt. Het goedkeuren van het schikkingsvoorstel zou Google een groot voordeel ten opzichte van de concurrentie opleveren en het op grote schaal zonder de vereiste toestemming kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken belonen. Wij hebben hierover bericht in het Lira-bulletin van mei 2011 (link: http://bulletin.lira.nl/Uitgave-34/Berichten-van-het-bureau)

Dezelfde rechter heeft in september 2011 wederom uitstel verleend om het schikkingsvoorstel van Google met de Association of American Publishers en de Authors Guild uit te werken. Beide partijen hebben nu negen maanden extra de tijd (tot juli 2012) om een akkoord te bereiken in het reeds zes jaar durende conflict en om te komen tot een nieuw schikkingsvoorstel.

Daarnaast hebben duizenden auteurs een aantal universiteiten aangeklaagd wegens het schenden van auteursrechten en het verkopen van ingescande 'verweesde' boeken. The Authors Guild, een groep van 8.000 auteurs, heeft samen met hun zusterorganisaties in Australië, Quebec en Groot-Brittannië een tweetal rechtszaken ingediend tegen partners van het Google Book Project. Het gaat om vijf universiteiten en de instantie die digitale boeken archiveert en distribueert, genaamd Hathitrust.

SB
 

Weging oplagecijfers bij de reprorechtvergoeding

Om de reprorechtvergoeding eerlijker te verdelen is er besloten om de oplage mee te laten wegen in de berekening van de uitkering. Bij de leenrechtvergoeding wordt al jaren een boxfactor gehanteerd voor een eerlijke verdeling op basis van het aantal (geregistreerde) uitleningen.
 
Voor de reprorechtvergoeding zal de oplage van kranten en publiekstijdschriften mee gaan wegen in de berekening van de uitkering. Dit betekent dat de oplage van een krant of publiekstijdschrift van invloed is op de hoogte van de uitkering. Jaarlijks zullen de oplagecijfers worden opgevraagd bij het Handboek voor de Nederlandse Pers of bij de HOI. De grens van de oplagecijfers voor kranten en publiekstijdschriften zal worden getrokken op 50.000. Voor de berekening van de reprorechtvergoeding kranten en tijdschriften zal de volgende formule worden gehanteerd: honorarium x oplagefactor = bruto vergoeding.
Bij een krant of tijdschrift met een oplage van 50.000 of lager zal de factor 0,5  worden gehanteerd, daarboven zal met factor 1 worden gerekend. Deze weging met oplagecijfers zal bij de komende uitkering van de reprorechtgelden, rond december 2011, worden toegepast.
MK