editie 36 / december 2011

Agenda

Repartities 2011

In vooral de laatste maand van het jaar 2011 vinden de volgende repartities plaats (maar niet noodzakelijk in onderstaande volgorde):

Narepartitie Kabel TV 2007, 2008 & 2009
Repartitie Kabel TV 2010
Narepartitie Kabel Radio  2007, 2008 & 2009
Repartitie Kabel Radio 2010
Narepartitie Thuiskopie Audio 2006 t/m 2009
Repartitie Thuiskopie Audio 2010
Narepartitie LiteROM 2005 t/m 2009
Repartitie LiteROM 2010
Narepartitie Thuiskopie Video 2006 t/m 2009
Repartitie Thuiskopie Video 2010
Narepartitie specificatie Leenrecht geschriften 2007 t/m 2010
Journalistieke gelden repartitie 2010
Narepartitie Leenrecht geschriften 2005 & 2006
Multimedia narepartitie 2008 & 2009
Multimedia repartitie 2010 & 2011
Multimedia repartitie oude jaren
Narepartitie Luisterboeken 2009 & 2010
Repartitie Luisterboeken 2011
Narepartitie Daisy Roms  2009 & 2010
Repartitie Daisy Roms 2011
Repartitie Theaterteksten
Narepartitie Journalistieke gelden 2007, 2008 & 2009

 

Lira Fonds-aanvragen voor culturele gelden in 2012

De adviescommissie van het Lira Fonds die de culturele aanvragen bij het Fonds beoordeelt en die bestaat uit vier externe deskundigen en twee leden van het Lira Fonds-bestuur, vergadert zes keer per jaar, en wel in de regel op de eerste donderdag van elke even maand. In het jaar 2011 wordt er volgens dit schema vergaderd op donderdag 1 december en op de volgende zes eerste donderdagen in de even maanden van 2012: 2 februari, 5 april, 7 juni, 2 augustus, 4 oktober en 6 december 2012.

Mocht een vergadering op de geplande dag geen doorgang kunnen vinden, dan wordt alsnog een aantal dagen later vergaderd.

Aanvragen dienen uiterlijk drie weken voor de betreffende vergadering ten kantore van Lira in Hoofddorp te zijn ontvangen, in achtvoud, met een ingevuld aanvraagformulier, een beschrijving van het project, een duidelijke begroting en cv=s van betrokken auteurs. Het zij nog maar eens met nadruk gezegd: omdat het Lira Fonds veelal auteurshonoraria financieel ondersteunt, dienen deze op de begroting met naam en bedrag gespecificeerd voor te komen. Anders ontbreekt een subsidiabele post en pakt het besluit vrijwel zeker negatief uit. Nadere informatie over een en ander is te vinden op www.lira.nl/lirafonds en telefonisch te verkrijgen bij Bart Schomaker die het secretariaat over het Fonds voert: telefoon 023-799 78 07 of per e-mail: bart.schomaker@cedar.nl.

KH