editie 49 / februari 2017

Modernisering Europees auteursrecht

De Ministeries van Veiligheid en Justitie, OC&W en Economische Zaken hebben een internetconsultatie uitgeschreven naar aanleiding van de plannen tot modernisering van het Auteursrecht van de Europese Commissie. De Europese Commissie zoekt in haar voorstellen naar manieren om auteursrechtelijk beschermde werken grensoverschrijdend online toegankelijk te maken, met name films en tv-series en radioprogramma’s. Ook voor het gebruik van digitaal materiaal door onderwijs- en cultureel erfgoedinstellingen is aandacht en daarnaast wordt een kader geschetst voor de onderhandelingen tussen auteurs en hun opdrachtgevers – maar ook tussen rechthebbenden en exploitanten.

Modernisering Europees auteursrecht

Twee voorstellen zijn separaat in consultatie gegeven eind 2016: de “Richtlijn auteursrechten in de digitale markt” en de “Verordening inzake de online omroepdiensten”.

Lira heeft op beide voorstellen gereageerd. Voor ons staat het belang voorop van de makers dat zij de vergoedingen die hun toekomen voor het gebruik van hun werk ook daadwerkelijk en gegarandeerd kunnen ontvangen. Voor Lira’s reactie op de “Richtlijn auteursrechten in de digitale markt” klik hier en voor Lira’s reactie op de “Verordening inzake de online omroepdiensten”, klik hier.

HV