editie 49 / februari 2017

Informatieavond Audiovisueel

Op maandagavond 14 november 2016 organiseerde Lira in samenwerking met het Netwerk Scenarioschrijvers een informatieavond in de Krakeling in Amsterdam over de incasso en verdeling van de vergoedingen voor audiovisuele makers. Hadassah de Boer trad op als presentator die avond en er was grote interesse voor een update over alle audiovisuele aangelegenheden.

Informatieavond Audiovisueel

Tussenarrest

Robert Alberdingk Thijm, secretaris van Stichting Lira, ging in op het tussenarrest dat op 18 oktober 2016 door het Amsterdamse gerechtshof is gewezen in de hoger beroepszaak Lira-Ziggo.

In aanloop naar en op basis van de wet Auteurscontractenrecht, die op 1 juli 2015 van kracht werd, is er een convenant met RODAP gesloten en wordt er vanaf 1 januari 2015 weer door de kabelexploitanten betaald (nadat zij in oktober 2012 de betalingen aan Lira hadden stopgezet). Het Hof vindt dat er voor de tussenliggende periode ook betaald moet worden, omdat een regeling die ertoe leidt dat filmmakers zoals scenarioschrijvers en regisseurs geen billijke vergoeding ontvangen voor de exploitatie van hun arbeid in strijd is met het recht van de Europese Unie. Het Hof geeft daarbij geen uitsluitsel via welke weg deze makers hun billijke vergoeding moeten ontvangen. Wellicht richt de aanspraak zich tot de producenten, aldus het Hof.

Het tussenarrest is bedoeld om een basis voor verdere onderhandeling te bieden. Het Hof nodigt partijen uit voor een nieuwe zitting om een aantal aspecten nader te bespreken.

 

Ook video-on-demand

Jochem Donker, hoofd juridische zaken, stipte kort aan dat het convenant met RODAP niet alleen gaat over kabeldoorgifte, maar ook betrekking heeft op video-on-demand. Hier zijn op vrijwillige basis afspraken over gemaakt en momenteel loopt hierover een arbitrageprocedure.

Hanneke Verschuur, accountmanager Lira, legde in een vraaggesprek met Hadassah de Boer uit dat Lira vanwege het convenant met RODAP, de nieuwe Wet Auteurscontractenrecht en de groei van Lira’s achterban met journalisten en voormalig Vevam-scenaristen een nieuw voorlopig reglement voor de verdeling van de kabelvergoedingen heeft opgesteld.

Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat het nieuwe reglement beperkt is tot de hoofdmakers zoals benoemd in artikel 45d lid 2 van de Wet Auteurscontractenrecht, namelijk de scenarioschrijvers. Voor de andere makers die Lira vertegenwoordigt zoekt Lira naar een oplossing die recht doet aan de belangen van die makers. In elk geval blijft Lira zich inzetten voor alle makers middels de lopende procedure, bij de tussenevaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht en in de onderhandelingen met RODAP.

Jan Hilbers, directeur van de Auteursbond, besloot de avond met een aankondiging dat het Netwerk Scenarioschrijvers in 2017 masterclasses onderhandelen zal organiseren, zowel voor beginners als voor gevorderden. Belangstellenden kunnen zich melden bij het Netwerk Scenarioschrijvers.

Voor een uitgebreid verslag van de avond klik hier.

HV