editie 49 / februari 2017

– Opvolging voorzitter

– Opvolging voorzitter

Op 17 december 2016 hield Lira een extra vergadering van aangeslotenen in de Rode Hoed om te besluiten over een nieuwe voorzitter. Er was maar één kandidaat: Felix Rottenberg. Hij had de onverdeelde steun van het zittende bestuur. Omdat er binnen de voorgeschreven termijn geen tegenkandidaten waren voorgedragen, stond aan het begin van de extra vergadering al vast dat hij de vorige voorzitter Kees Holierhoek die na dertig jaar zijn terugtreden per einde van het jaar 2016 had aangekondigd, op zou volgen.