editie 49 / februari 2017

– Nieuwe samenstelling bestuur

Vanaf 1 januari 2017 is het nieuwe bestuur van de Stichting Lira (en daarmee tegelijk van de Stichting Lirafonds) als volgt samengesteld:

Felix Rottenberg, onafhankelijke zetel, voorzitter
Kees Schaepman, zetel van de NVJ, vicevoorzitter
Robert Alberdingk Thijm, zetel Netwerk Scenarioschrijvers/Auteursbond, secretaris
Rien Verhoef, onafhankelijke zetel, penningmeester
Mw. Sophie Kassies, zetel van de Auteursbond, lid
Mw. Manon Smits, zetel van de Auteursbond, lid
Tsead Bruinja, zetel van de Auteursbond, lid
Atte Roskam, zetel van de Auteursbond, lid